Informace prosinec 2021

Pokud se nezobrazuje správně, klikněte zde.

Milí přátelé,

 

v dnešní rozkolísané době toužíme a hledáme pokoj, milosrdenství, sjednocení, usmíření. Kéž nás k prožití pokojné doby adventní ve škole, farnosti či doma navzdory všem vnějším okolnostem inspirují i náměty z tohoto prosincového Informačníku.

INSPIRACE NA ADVENT A VÁNOCE

Pokud hledáte inspiraci do výuky náboženství, do farnosti či pro rodinné prožívání doby adventní, na našem webu v databázi materiálů ke stažení naleznete pod heslem „advent“ a „Vánoce“ řadu materiálů.

Lapbook Advent a Vánoce

 

Lapbook je interaktivní 3D kniha využitelná s dětmi v náboženství, ale také při rodinné katechezi. Na stránkách metodickeinspirace.cz jsou k dispozici ukázky materiálů. Za poplatek 50 Kč získáte lapbook v plné verzi k tématu Advent a Vánoce. V případě zájmu napište na kpc@doo.cz.

Oslava svátku svatého Mikuláše

 

Jak s dětmi v mateřské škole, ve škole či ve farnosti prožít svátek svatého Mikuláše, aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství? Na webu metodickeinspirace.cz je zdarma ke stažení publikace Svatý Mikuláš – člověk plný Boží lásky se 12 metodickými návody.

Průvodce adventem 2021

 

Pastorační středisko brněnské diecéze vydalo pro dospělé brožuru Průvodce adventem 2021 s biblickými rozjímáními a s myšlenkami českých i zahraničních autorů. Sešitek formátu A5 (minimálně 10 ks) objednávejte pouze přes elektronický formulář na stránkách Pastoračního střediska brněnské diecéze.

Adventní nabídka ostatních diecézí

 

Adventní programy připravuje také např. brněnské Diecézní katechetické centrum (letošní aktivita pro rodiny i farnosti Naber správný směr připomíná proroky) a olomoucké Centrum pro katechezi (Pečujeme o vztahy nabízí podněty pro zlepšování našich vztahů na každý den adventu).

Časopis Duha

 

Časopis Duha nabízí mimořádné adventní předplatné (tři čísla, adventní kalendář a vysouvací pohlednici) a zvýhodněné balíčky:

Brněnská tisková misie

 

Drobné materiály k adventu a Vánocům si můžete zakoupit na stránkách Brněnské tiskové misie.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ A VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ

 

V průběhu měsíců říjen a listopad 2021 jsme se s katechety a vyučujícími náboženství setkali v jednotlivých děkanátech. S hostem a supervizorem P. Mgr. Markem Jargusem jsme se ohlíželi za uplynulou dobou, kdy jsme se nemohli potkat z důvodu pandemie covid-19. Využili jsme obrazové karty s Maxem a chytrým králíkem, které od nás všichni účastníci dostali a o kterých píšeme více níže.

Tato setkání pořádáme 2x ročně pro všechny vyučující náboženství a katechety s kanonickou misí. V uplynulém roce se bohužel nemohla uskutečnit, proto jsme velmi rádi, že jsme s vámi mohli znovu navázat osobní kontakt, abychom o sobě věděli a mohli jsme s vámi prožívat vaše radosti i starosti ve výuce či pastoraci.

OBRAZOVÉ KARTY K ROZHOVORŮM O EMOCÍCH

 

Na našich stránkách v sekci Materiály ke stažení pro výuku náboženství a katechezi si můžete stáhnout sadu 24 obrazových karet s Maxem a chytrým králíkem od Ute Ohlms, pomocí kterých lze otevírat možnost vést s dětmi mladšího školního věku rozhovor o tom, co prožívají, a pomocí kterých se mohou děti učit pracovat se svými emocemi a chápat emoce druhých. Karty tak mohou být vhodným úvodem k modlitbě díků či prosebné modlitbě.

 

KŘESŤANSKÉ VÁNOCE

 

Od roku 2012 se mohou křesťanské farnosti a sbory v celé České republice připojit k projektu Křesťanské Vánoce. Základní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit veřejnosti poselství křesťanských Vánoc ať pozváním k návštěvě betléma, půlnočním bohoslužbám, adventními či vánočními koncerty, nebo možností odnést si Betlémské světlo domů.

 

POZVÁNKY

Všechny plánované semináře a přednášky se uskuteční v závislosti na vývoji protiepidemických opatření. Budeme o nich aktuálně informovat.

 

Na cestě k plnému lidství

 

Srdečně zveme nejen studenty tříletého kurzu Učitelství náboženství, ale také zájemce z řad široké veřejnosti na další setkání nad vývojovou a pedagogickou psychologií s návazností na náboženské vzdělávání. Přednášky probíhají v sobotu 4. 12. 2021, 8. 1. 2022 a 29. 1. 2022 od 9.00 do 17.00 v budově biskupství v Ostravě. Těší se na vás doc. Ludmila Muchová, Ph.D.

Více informací najdete v pozvánce. Je zapotřebí se přihlásit – na přednášku 4. 12. 2021 do 2. 12. 2021 zde, na termín 8. 1. 2022 do 6. 1. 2022 na  https://www.doo.cz/prihlaska/ a na 29. 1. 2022 se přihlašujte do 27. 1. 2022 na https://www.doo.cz/prihlaska/.

Fratelli tutti

 

V sobotu 22. 1. 2022 (od 9.00 do 13.00) čeká účastníky semináře představení encykliky papeže Františka o bratrství a sociálním přátelství, debata o důrazech v českém prostředí a podněty pro katechezi. Těší se na vás P. ThLic. Petr Smolek.

Seminář Fratelli tutti se uskuteční v budově biskupství v Ostravě a je zapotřebí se na něj přihlásit do 20. 1. 2022 na www.doo.cz/prihlaska.

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem

 

Od čtvrtka 20. 1. 2022 od 18.00 do neděle 23. 1. 2022 do 13.00 se uskuteční tradiční duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem vedená P. doc. Petrem Chalupou, Th.D. a PhDr. Marií Klaškovou. Tématem je Povolání. Účastníci budou mít možnost pracovat s biblickými texty pomocí různých přístupů a metod, společně tvořit a diskutovat a sdílet zkušenosti z katechetické praxe. Součástí programu je příležitost k účasti na mši svaté, modlitba a adorace.

Duchovní obnova se koná v Exercičním domě v Českém Těšíně. Za ubytování a stravu se platí 1 920 Kč a účastnický je poplatek 350 Kč. Je potřeba se přihlásit do 18. 1. 2022 na www.doo.cz/prihlaska.

Křesťanství pro současnost  kurz vedení diskuze metodou Filosofie pro děti

 

Chcete ve vyučování s dětmi promýšlet křesťanské učení a morálku v konfrontaci se životem v současné společnosti? Chtěli byste umět dobře vést diskuze? Rádi byste řešili konflikty v dialogu s křesťanskými tématy? Chcete, aby děti přemýšlely kriticky, tvořivě a angažovaně?

Připravujeme kurz Křesťanství pro současnost, ve kterém tomu zájemce naučí doc. Ludmila Muchová, Ph.D. Seminář má tři části, první se uskuteční od 13. do 15. 2. 2022 v Exercičním domě v Českém Těšíně. Kurz je akreditován MŠMT ČR a pro kněze a katechety s platnou kanonickou misí v naší diecézi je zdarma, jinak je kurzovné na všechny tři části 2 500 Kč. Exercičnímu domu se platí ubytování a strava. Více informací naleznete na plakátku. Přihlašujte se do 11. 2. 2022 na http://www.doo.cz/prihlaska.

DALŠÍ POZVÁNKY

Ježíš Kristus člověkem

 

Časopis Duha společně s Českým katolickým biblickým dílem zve na netradiční práci s biblickými texty Ježíš Kristus člověkem. V úterý 14. 12. 2021 od 19.00 do 22.00 mohou zájemci přemýšlet o vyprávění o Ježíšově narození (Lk 2), a prologu Janova evangelia (J 1,1–18) na online přednášce Anneliese Hecht. Kurzovné je 150 Kč, přihlašujte se na e-mail redakceduhy@gmail.com.