Informace listopad 2023

Milí přátelé,

„dušičkové“ dny mohou v dětech či dospělých, které doprovázíme, vzbuzovat otázky po věčnosti, smyslu života… Pomozme jim ptát se a hledat odpovědi. Kéž jim i nám při tom nechybí naděje ukotvená v Tom, který je Pánem nad životem a smrtí.

INFORMACE

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Na našich webových stránkách v databázi materiálů pro výuku náboženství a katechezi si můžete pomocí filtru (např. „smrt“, „Všech svatých“) vyhledat a zdarma stáhnout materiály k tématům Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Vybíráme některé další náměty k tématu:
– ČT edu: vzdělávací videa pro děti mladšího školního věku i pro středoškoláky, např. „Dušičky“, „Úcta k relikviím“, nebo „Pohřební obřad: Tradice a pověry
– materiály ostatních katechetických center: Středisko katecheze a výuky náboženství arcibiskupství pražského (svatí, „dušičky“ a Všichni svatí), Diecézní katechetické centrum a Vstupy do škol Biskupství brněnské („dušičky“, světci), Katechetické centrum Olomouc (rozcestník)
– stránky deti.vira.cz: svátky svatých, „dušičky
– časopis Duha: tematické balíčky Andělé a svatí či dušičkový balíček

Děkanátní setkání katechetů, vyučujících náboženství, kněží a jáhnů

V měsíci říjnu jsme se společně setkávali v děkanátech, abychom sdíleli zkušenosti ze své služby a přemýšleli, jak smysluplně vyučovat náboženství a vést katecheze s konkrétními cíli.

Máme radost, že jsme se na setkáních mohli navzájem obohatit a děkujeme za pozitivní zpětné vazby k připravenému programu. Vaší služby si ceníme a chceme společně s vámi utvářet budoucnost výuky náboženství a katecheze v naší diecézi.

Supervizní setkání v děkanátech

Během listopadu a prosince 2023 se v děkanátech uskuteční supervizní setkání vedené P. Markem Jargusem. Pozvánky budou všem vyučujícím náboženství a katechetům včas rozeslány.

Srdečně všechny zveme, aby se ohlédli za svou službou v uplynulých týdnech od začátku školního roku, a přišli se zastavit a načerpat. Termíny setkání naleznete zde.

Inspirace k prožívání adventní doby

Řadu materiálů nalezete na našem webu v databázi materiálů ke stažení pod heslem „advent“.

Lapbook je možností, jak ve smíšené skupině žáků různého věku přemýšlet např. o době adventní a vánoční. Jedná se o interaktivní 3D složku, kterou tvoří samy děti za pomoci učitele.

Adventní programy tradičně připravuje např. brněnské Diecézní katechetické centrum či Centrum pro katechezi Olomouc, které mají k dispozici také další pomůcky stejně jako Středisko katecheze a výuky náboženství arcibiskupství pražského ve své databázi pod heslem „advent“.

12 metodických návodů pro setkání dětí, jak prožít svátek svatého Mikuláše obsahuje publikace Svatý Mikuláš – člověk plný Boží lásky. Zdarma ke stažení je na webu www.metodickeinspirace.cz

Připravované adventní kalendáře:

– Adventní kalendář: Narodil se Kristus Pán (časopis Duha)
– misijní adventní kalendář (Papežská misijní díla)
adventní kalendář (České televize Déčko)

Návštěva z Diecézního katechetického úřadu Bratislavské arcidiecéze

V pondělí 9. října 2023 nás navštívil ředitel Diecézního katechetického úřadu Bratislavské arcidiecéze, Mgr. Andrej Šottník, a jeho kolegyně Mgr. Martina Šipošová. Po návštěvě u otce biskupa Martina Davida jsme naslouchali jejich zkušenostem z oblasti katechetické služby, otázkám, kterými se zabývají, a rozdělili jsme se o naše zkušenosti. Setkání bylo oboustranně obohacující a máme naději, že nebylo poslední.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři.

Pokud není uvedeno jinak, semináře a přednášky se konají v budově biskupství v Ostravě a je nutné se na ně nejpozději dva dny předem přihlásit na https://www.doo.cz/prihlaska/

Těšíme se na setkání s vámi!

Poselství křesťanských Vánoc – vstupy do výuky ZŠ

Považujeme za důležité hovořit se žáky o křesťanských hodnotách, dávat jim podněty k prožívání svátků slavených křesťany či a přispívat k porozumění křesťanství.

Ve středu 15. a 22. listopadu 2023 se od 14.00 do 18.30 uskuteční semináře Poselství křesťanských Vánoc – základní řada a Poselství křesťanských Vánoc III o původu a smyslu Vánoc s představením celkem 6 programů pro různé věkové kategorie. Srdečně zveme nové zájemce z řad pedagogických pracovníků, kněží či jáhnů, aby rozšířili řady lektorů a pomohli tak oslovit žáky ve větším počtu škol.

Na nové lektory se těší Mgr. Šárka Koflerová a Mgr. Lenka Bakalová.

V případě zájmu se přihlaste zde.

Kurz výroby biblických postaviček

Během Kurzu výroby biblických postaviček, který povede PhDr. Marie Klašková z Českého katolického biblického díla, si účastníci vytvoří jednu postavičku znázorňující dospělou biblickou postavu, nebo malé dítě. Kurz je určen pro všechny, kdo mají zájem vyrobit si postavičky a dál s nimi v rodině či farnosti pracovat. Biblické postavičky se mohou používat při setkávání nad Biblí ve společenství dospělých, seniorů či dětí. Mnoho lidí využívá biblické postavičky pro práci s Biblí v rodině s dětmi – zachytí si scénu z nedělního evangelia a pak ji mají celý týden „na očích“. Podobně je možné takovou scénu vytvořit také v kostele. Během tvorby postavičky se hodně lepí a šije v ruce. Šaty jsou předpřipravené, na stroji již ušité.

Kurz se uskuteční v budově biskupství v Ostravě. V pátek 16. února 2024 od 16.00 do 21.00 a poté pokračuje v sobotu 17. února 2024 od 8.00 do 15.00 a je nutné se ho účastnit v obou dnech.

V případě zájmu se přihlaste do 28. listopadu 2023 na www.doo.cz/prihlaska. Kurz bude otevřen v případě 12 zájemců. Jeho cena je 500 Kč + 330 Kč za materiál.

DALŠÍ NABÍDKA

BibleProject

Organizace BibleProject je neziskové animační studio, které vyrábí kreslená videa o Bibli. Na YouTube kanále BibleProject najdete aktuálně přes 40 animací, které přehledně představují Bibli a její jednotlivé knihy. Videa jsou v češtině a můžete je využít pro do výuky pro starší děti.

Jak se s dětmi připravit na výzvy i rizika umělé inteligence?

Vstupujeme do doby, která s sebou přináší rychlý rozvoj digitalizace a pojmy a skutečnosti jako je umělá inteligence (AI). Ta může lépe rozvíjet potenciál dětí, ale přináší také výzvy – rychlý vývoj, etická dilemata, ochrana soukromí, hledání rovnováhy mezi využíváním technologií a „reálným“ životem. Národní pedagogický institut České republiky (NPI) vydal Doporučení pro využívání umělé inteligence na základních a středních školách, které může sloužit učitelům, ředitelům i rodičům, jak s dětmi odpovídat na výše jmenované výzvy.

Rozcestník k tématu Digitální technologie jako výzva pro náboženské vzdělávání včetně návrhu textu do ŠVP k rozvíjení digitálních kompetencí žáků v předmětu Náboženství na ZŠ naleznete pod tímto odkazem.