Informace listopad 2022

Milí přátelé,

i v těchto „dušičkových“ dnech vám chceme být podporou ve vaší praxi, když se děti ptají po smyslu života, po lidské konečnosti či na otázky života a smrti. Kéž ani tehdy neztratíme zacílení k Tomu, který nám dává věčnost.

INFORMACE

Pojďme společně hledat řešení

Řešíte ve třídě náročné situace s žáky? Potřebujete nový profesní pohled a zpětnou vazbu? Nedaří se vám ve farnosti spolupráce? Nebo prožíváte stres, znaky vyhoření či jiné namáhavé chvíle a hledáte impuls pro svou práci?

Nabízíme vám, vyučujícím náboženství, katechetům a kněžím, individuální podporu v podobě mentoringu umožňujícího hledat řešení „na míru“ právě vám. Rádi se vám budeme věnovat a společně hledat cesty, jak dál.

Svého mentora si z řad kněží či laiků najděte zde. S důvěrou se nám ozvěte.

Kromě mentoringu nabízíme také supervize, jak individuální, tak skupinové v blízkosti bydliště v děkanátech.

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Na našich webových stránkách v databázi materiálů pro výuku náboženství a katechezi si můžete pomocí filtru (např. „smrt“, „Všech svatých“) vyhledat a zdarma stáhnout materiály k tématům Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Vybíráme některé další náměty k tématu svatých a „dušiček“:

• ČT edu: krátká vzdělávací videa pro děti mladšího školního věku i pro středoškoláky, např. „Dušičky“, „Úcta k relikviím“, nebo „Pohřební obřad: Tradice a pověry

• řadu materiálů mají také ostatní katechetická centra

• stránky deti.vira.cz

• časopis Duha: tematické balíčky Andělé a svatí (10 čísel časopisu, 2 vystřihovánky a samolepky) či dušičkový balíček (5 čísel časopisu)

Svatý Martin a svatá Anežka Česká

Inspiraci k listopadovým světcům – svatému Martinovi a svaté Anežce České naleznete např.:

• v zabezpečené sekci materiálů ke stažení na našem webu: metodiky Svatý Martin a Svatá Anežka a bohatství

• na ČT edu: heslo „svatý Martin“a „svatá Anežka

• řadu materiálů mají také ostatní katechetická centra

• na webových stránkách deti.vira.cz

Inspirace k prožívání adventní doby

Advent letos začíná nedělí 27. listopadu a na našem webu v databázi materiálů ke stažení naleznete pod heslem „advent“ řadu námětů k adventním nedělním promluvám pro mše s účastí dětí i ke katechezím pro různé věkové kategorie.

Adventní programy tradičně připravuje také např. brněnské Diecézní katechetické centrum, olomoucké Centrum pro katechezi.

Také v příštím čísle Informačníku vám nabídneme další tipy, např. na adventní kalendáře.

Svatý Mikuláš

Na webu www.metodickeinspirace.cz je zdarma ke stažení publikace Svatý Mikuláš – člověk plný Boží lásky. Obsahuje 12 metodických návodů pro setkání dětí (dětí a dospělých) a nabízí možnost, jak s dětmi v mateřské škole, ve škole či ve farnosti prožít svátek svatého Mikuláše tak, aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři.

Pokud není uvedeno jinak, semináře a přednášky se konají v budově biskupství v Ostravě a je nutné se na ně nejpozději dva dny předem přihlásit zde

Těšíme se na setkání s vámi!

Poselství křesťanských Vánoc – vstupy do výuky ZŠ

Považujeme za důležité hovořit se žáky o křesťanských hodnotách, dávat jim podněty k prožívání svátků slavených křesťany či přispívat k porozumění křesťanství. Proto od školního roku 2007/2008 nabízíme školám možnost vstupů do výuky a školíme pro to lektory. Více o této činnosti i přehled všech programů naleznete na našich stránkách v sekci Služba školám.

V loňském roce jsme s vánočními programy oslovili okolo 1 300 žáků základních škol v naší diecézi. Ve středu 9. a 16. listopadu 2022 se uskuteční semináře Poselství křesťanských Vánoc – základní a druhá řada programů o původu a smyslu Vánoc s představením celkem 6 programů pro různé věkové kategorie. Více informací k termínům jednotlivých seminářů i odkaz na přihlašování najdete na našich webových stránkách v kalendáři akcí pod heslem Poselství křesťanských Vánoc – základní řada a Poselství křesťanských Vánoc II.

Semináře jsou akreditován v systému DVPP MŠMT ČR. Účastníci obdrží osvědčení a mohou programy realizovat ve školách v běžné vyučovací hodině se všemi žáky dané třídy.

Na nové lektory se těší Mgr. Šárka Koflerová, Ing. Miriam Paszová a Mgr. Lenka Bakalová.

Digitální technologie jako výzva pro náboženské vzdělávání

Do soboty 5. listopadu 2022 je ještě možné se přihlašovat na minikonferenci Digitální technologie jako výzva pro náboženské vzdělávání, která se uskuteční v sobotu 12. listopadu 2022 od 9.00 do 16.15 v budově biskupství a kterou pořádáme ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Hlavním hostem je prof. Dr. Konstantin Lindner (Univerzita Bamberg), dále vystoupí Tomáš Cyril Havel, Dr. theol., Mgr. Šárka Koflerová a Eva Muroňová, Ph.D.

Digitální technologie ovlivňují každodenní život dětí. Jak k této oblasti může přispívat náboženské vzdělávání? Přijďte se inspirovat. Program zahrnuje přednášku a diskuzi.

Spiritualita a duchovní vývoj křesťana

V rámci kurzu Učitelství náboženství / Výchova ke křesťanství zveme nejen studenty, ale i ostatní zájemce na dvě přednášky z cyklu Spiritualita a duchovní vývoj křesťana, které představí antropologické základy spirituality člověka, seznámí s podstatnými rysy křesťanské spirituality či přiblíží výzvy současného světa křesťanské spiritualitě. V sobotu 5. listopadu a 3. prosince 2022 přednáší od 9.00 do 16.15 Mag. Tomáš Havel, Dr. theol.

Výchova v kontextu společnosti a náboženství

Další z přednášek celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství / Výchova ke křesťanství s názvem Výchova v kontextu společnosti a náboženství, které jsou věnovány náboženské pedagogice a katechetice, představí katechezi jako činnost církve ve službě hlásání Krista a seznámí se základními tématy náboženské pedagogiky, zprostředkuje specifika etické výchovy a výchovy k identitě. Přednáška ThLic. Petra Smolka se koná v sobotu 26. listopadu 2022 od 9.00 do 14.15.