Informace leden 2024

Milí přátelé,

srdečně vás zdravíme v novém roce, který začínáme slavností Matky Boží, Panny Marie, a vzápětí si připomínáme 18. ledna Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů. Svěřujeme Marii celý rok pod její ochranu a toužíme a modlíme se za jednotu mezi křesťany, ale také za usmíření a pokoj mezi lidmi na celém světě bez rozdílu vyznání. Kristův pokoj přejeme nám všem do nadcházejících dní a kéž k němu dokážeme přispívat také svým životem.

INFORMACE

Ohlédnutí za vstupy do výuky ZŠ

„Děkujeme za zklidnění v rušné předvánoční době a připomenutí toho důležitého, co by Vánoce měly s sebou přinášet, ať už je člověk jakékoliv víry či bez vyznání, a to nejen v čas vánoční.“ Hodnotí realizaci programu …a na zemi pokoj lidem dobré vůle paní učitelka ze ZŠ „osmička“ ve Frýdku-Místku. I samotní deváťáci své dojmy sdělují na webu školy: „Dnešní vánoční hodina s lektorem se mi hodně líbila. Zase jsem se o Vánocích dozvěděla něco více. Hráli jsme různé “hry” a povídali si o Vánocích. Bylo to opravdu dobré.“ píše Denča. Andrej přidává: „Také se mi líbilo poselství dnešního povídání, že i v situacích, které jsou tragické, můžeme pomoct ke klidu a pokoji sobě i ostatním.“ „Lekce byla velice zajímavá a poučná. Díky ní jsem poznal, že každý ke svému vnitřnímu pokoji potřebuje něco jiného. Hodně mě taky zaujaly historky k různým snímkům z minulosti.“ dodává Honza.

Máme radost, že se poselství vánočních programů mohla dotknout srdcí žáků, ale také jejich vyučujících. A věříme, že něco obohacujícího si pro sebe odnesli i samotní lektoři. V období před Vánocemi proškolení lektoři navštívili 30 škol, kde realizovali zhruba 200 programů pro 3 200 žáků. Děkujeme jim za jejich službu!

Aktuální statistické údaje i ohlasy z jednotlivých škol postupně přidáváme na naše internetové stránky v sekci Služba školám, Realizace a ohlasy.

Neděle Božího slova 

Třetí neděli v liturgickém mezidobí vyhlásil papež František jako Neděli Božího slova. V letošním roce se koná 21. ledna. Jejím cílem je povzbudit věřící k četbě Bible, živého Božího slova. Papežská rada pro novou evangelizaci pro slavení této neděle připravila podněty, které dopracovala Liturgická komise České biskupské konference.

Připravili jsme pro vás padlet, který určitě není úplným výčtem k tématu Bible, Písmo svaté, ale může vám sloužit jako inspirace či vodítko nejen při výuce či katechezi, ale i k Neděli Božího slova – jedna z jeho rubrik se jí věnuje.

Používáte některé další materiály a aplikace, které byste mohli doporučit dalším vyučujícím náboženství a katechetům? Napište nám o nich.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od čtvrtka 18. ledna, kdy slavíme svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, do čtvrtek, 25. ledna 2024 probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Tento týden proběhne v duchu biblického citátu: „Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe“ (L 10,27) a materiály k jeho prožití naleznete zde.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři.

Pokud není uvedeno jinak, semináře a přednášky se konají v budově biskupství v Ostravě a je nutné se na ně nejpozději dva dny předem přihlásit na https://www.doo.cz/prihlaska/

Těšíme se na setkání s vámi!

Mosty místo příkopů – panelová diskuse k tématu LGBTQ+

V sobotu 20. ledna 2024 chceme citlivě otevřít diskuzi k tématu LGBTQ+ v naší diecézi v podobě panelové diskuze s názvem Mosty místo příkopů. Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči, z. s. chceme pomoci s orientací v problematice a také chceme vytvořit prostor k položení dotazů pozvaným odborníkům, kterými budou PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann (kaplan se zvláštním určením v pastoraci), doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (morální teolog) a Mgr. Hana Imlaufová (speciální pedagog, terapeut).

Věříme, že vykročíme na cestu vytváření bezpečného a přijímajícího (farního) společenství a že začneme vytvářet kulturu přijetí v našich společenstvích.

Diskuze se bude konat od 9.00 do 13.30 v sále biskupství. Srdečně zveme účastníky z řad katechetů, vyučujících náboženství, kněží, ale také rodičů a dalších zájemců. Přihlašovat se můžete zde.

Kurz výroby biblických postaviček

Kurz vedený PhDr. Marií Klaškovou z Českého katolického biblického díla, který se koná v pátek 16. a v sobotu 17. února 2024, je naplněn. Děkujeme za zájem.

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem

Od čtvrtka 22. února do neděle 25. února 2024 zveme nejen učitele náboženství a katechety na tradiční duchovní obnovu s Českým katolickým biblickým dílem, kterou povedou doc. Petr Chalupa, Th.D. a PhDr. Marie Klašková. Můžete se těšit na práci s biblickými texty pomocí různých přístupů a metod, společné tvoření a diskuze, sdílení katechetické praxe i adoraci a modlitbu. Duchovní obnova se koná v Exercičním domě v Českém Těšíně a přihlásit se na ni můžete zde.

DALŠÍ NABÍDKA

Kurz Katecheze Dobrého pastýře

V Exercičním domě v Českém Těšíně se uskuteční dvoudílný kurz Katecheze Dobrého pastýře. Program Katecheze Dobrého pastýře je určen dětem ve věku 3–12 let, jejichž rodiče mají zájem o výchovu svých dětí v křesťanské víře. Program je třístupňový, v České republice je známý od roku 2011. Lektorky programu se spolupracovnicemi dosud připravily metodické zázemí rodiče a katechety, kteří se chtějí věnovat dětem ve věku 3–9 let.

První část kurzu se koná v sobotu 20. ledna a v neděli 21. ledna 2024 a druhá poté v sobotu 16. března a v neděli 17. března 2024. Kurz vede ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. a Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, Ph.D.

Více informací o programu Katecheze Dobrého pastýře zde. Informace ke kurzu (cena a přihlašování) i plakátek najdete na stránkách exercičního domu.

Křesťanská filmová databáze Filmana

Filmana – filmy, které nasytí duši. Křesťanská streamovací platforma Filmana je místem s kvalitními filmy a dokumenty pro inspiraci na cestě víry. Tak zní název a podtitul nové služby, která divákům nabízí přístup k filmům, dokumentům a seriálům s křesťanskými hodnotami, které můžete využít ve výuce náboženství, ve společenstvích, ale také v rodině či pro vlastní duchovní růst.

V katalogu jsou k dispozici a budou přibývat různorodé filmy od dokumentárních cyklů se zaměřením na duchovní témata, přes biblické velkofilmy po životopisné filmy o svatých. Některé filmy jsou k dispozici zdarma, jiné za měsíční poplatek 149 Kč.

Celý projekt je neziskový a ekumenický a zastřešuje jej Nadační fond Filmana tvořený kolektivem věřících filmařů z produkce Bumerang Film.