Informace leden 2023

Milí přátelé,

věříme, že vaše slavnostní dny oslav Ježíšova narození byly prozářené světlem naděje a pokoje. Kéž nám v novém roce nechybí odvaha vydávat se nejprve do svého středu, důvěra z něj vycházet k Tomu, který nás přesahuje, a pokora klanět se Mu jako to udělali mudrcové.

Přinášíme první informace v novém roce a těšíme se na každé osobní setkání s vámi.

INFORMACE

Poselství křesťanských Vánoc

Poselství křesťanských Vánoc je název pro 9 programů, které nabízíme základním školám a které proškolení lektoři z řad kněží, vyučujících náboženství a katechetů v období před Vánocemi realizovali v celkem 27 školách, které projevily zájem, a to pro celé třídy. Celkem zhruba 3 700 žáků mohlo spolu s vyučujícími uslyšet vánoční příběh a jeho poselství, nebo putovat se třemi králi za hvězdou, či interaktivně objevovat, kde a kdy se vánoční události staly, hledat ve výtvarných dílech, jak zobrazují narození Ježíše, ponořit se do odrazu událostí Vánoc v hudbě nebo diskutovat o potřebě člověka žít v pokoji nejen o Vánocích či se zamýšlet nad chudobou a bohatstvím a solidaritě ve vztahu k vánočním událostem.

Těší nás nejen spolupráce s Křesťanskou akademií mladých, kdy křesťanští lektoři různých vyznání spolupracují, ale také po covidu-19 obnovený zájem škol. Děkujeme všem zapojeným lektorům!

„Předposlední školní den před vánočními prázdninami si žáci z 5.A vyslechli zajímavé povídání lektora na téma Vánoce v hudbě. Dověděli jsme se, proč se zpívají koledy, jaký je rozdíl mezi koledami, adventními a vánočními písněmi, poslechli si koledy z různých koutů světa. Nejvíce se nám líbila exotická koleda z Etiopie.“

ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády

„Lekce se mi moc líbila, donutila mě zamyslet se nad tím, kolik problémů nebezpečí a neférovosti je kolem nás. … Dozvěděli jsme se nové informace o Ježíškovi. Řekli jsme si, na co se těšíme o Vánocích a za co jsme rádi. Lekci jsem si užila … Beseda se mi líbila, téma bylo zajímavé určitě i pro nevěřící … Nejvíc se mi líbilo, jak jsme vytvářeli síť vztahů pomocí klubíčka provázku.“

ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády (žáci 8.E)

„O vánočních tradicích a smyslu Vánoc mohli žáci 8. a 9. třídy přemýšlet v předvánoční hodině dějepisu a občanské výchovy spolu s lektorkou, která pro ně připravila aktivity vedoucí k poznávání skutečných hodnot v dnešním světě.“

ZŠ Veřovice

Více informací naleznete v sekci Služba školám, Realizace a ohlasy.

Praxe studentů celoživotního vzdělávání

Ve tříletém studiu celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství / Výchova ke křesťanství, který pořádáme ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nyní třetím, závěrečným rokem studuje 36 studentů.

Kromě přednášek a praktických workshopů absolvují praxi ve výuce náboženství nebo farní katechezi v délce dle studovaného oboru. Tato praxe se skládá jak z náslechových hodin, tak z výstupů, které odučí v přítomnosti vedoucího praxe sami studenti.

Cílem této praxe je nejen aplikovat poznatky získané v průběhu studia, ale také učit se reflektovat svůj výstup – zaradovat se z toho, co se povedlo, i učit se ze svých chyb.

Máme radost, že většina studentů má svou praxi před ukončením studia splněnou.

Děkujeme všem 12 vedoucím praxí za jejich čas strávený se studenty i za jejich obětavost.

Studium teologických oborů

Zájemcům o teologické a pedagogické vzdělání souhrnně představujeme možnosti studia:

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci nabízí řadu oborů ke studiu v oblasti teologie, jak prezenčních, tak kombinovaných a také tříleté on-line studium Teologie.

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Přihlášky je možné podávat obvykle do poloviny března 2023 – dle pravidel stanovených jednotlivými fakultami.

Neděle Božího slova

Papež František stanovil, že 3. neděle v liturgickém mezidobí se bude po celém světě slavit jako neděle Božího slova, v letošním roce tedy 23. ledna 2023. Jejím cílem je povzbudit věřící, aby více četli Bibli, živé Boží slovo.

Sledujte stránky Českého katolického biblického díla, kde naleznete také impulsy ke slavení této neděle a tipy, jak Bibli číst.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ekumenická rada církví ČR zve k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2023 a bude ho provázet verš z knihy proroka Izaiáše: „Učte se činit dobro. Hledejte právo“ (Iz 1,17).

Z DALŠÍ NABÍDKY

Online konference Náboženská a etická výchova a katecheze

Česká křesťanská akademie a Česká společnost pro katolickou teologii pořádají v pátek 27. ledna 2023 od 13.00 do 17.00 konferenci s mnoha příspěvky. Podrobné informace, program a link k přístupu najdete zde.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři.

Výchova v kontextu společnosti a náboženství

Poslední z přednášek věnovaných náboženské pedagogice a katechetice Výchova v kontextu společnosti a náboženství se uskuteční v sobotu 21. ledna 2023 od 9.00 do 14.15 v budově biskupství a koná se v rámci celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství / Výchova ke křesťanství.

Přihlásit se v případě zájmu můžete na https://www.doo.cz/prihlaska/. Těší se na vás doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Katecheze v evangelizačním poslání církve

ThLic. Petr Smolek provede všechny zájemce v sobotu 28. ledna 2023 od 9.00 do 13.00 seminářem Katecheze v evangelizačním poslání církve, který je určen všem, kterým záleží na předávání víry v naší zemi v současné situaci.

Nabídne podrobnější vhled do první části nového Direktoria pro katechezi a její návaznost na adhortaci Evangelii gaudium. Účastníci budou na základě vlastní zkušenosti z katecheze nebo z života víry v současném českém prostředí hledat konkrétní možné nové důrazy pro katechezi v našich podmínkách.

Seminář se koná v budově biskupství a přihlašování probíhá přes https://www.doo.cz/prihlaska/.

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem

Na základě průzkumu mezi pravidelnými účastníky a po domluvě s doc. Petrem Chalupou, Th.D. a PhDr. Marií Klaškovou z ČKBD bylo rozhodnuto, že se v letošní roce duchovní obnova neuskuteční. V Exercičním domě v Českém Těšíně jsou momentálně ubytováni uprchlíci z Ukrajiny a pro jiné řešení nebyla nalezena shoda.

Děkujeme za pochopení.