Informace leden 2022

Pokud se nezobrazuje správně, klikněte zde.

Milí přátelé,

 

mít někoho nablízku, nebýt sám ve službě církvi, cítit podporu… To je naším přáním do nového roku a také smyslem naší práce pro vás. Jsme tady pro vás i v novém roce a těšíme se na vzájemné setkávání.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – metodické materiály

 

Na našich webových stránkách najdete v databázi materiálů inspiraci ke slavení slavnosti Zjevení Páně.

Vybíráme z dalších námětů např.:

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC

 

Máme radost, že se i přes nepříznivou epidemickou situaci uskutečnily na některých základních školách vstupy do výuky s vánočními programy a lektoři přinesli přibližně 1 000 žákům poselství o narození Ježíše. Vybíráme z hodnocení samotných škol:

„Obsah programu byl pro žáky velice zajímavý a i já jsem se dozvěděla pár nových informací. Vše bylo srozumitelné a lektor odpovídal na všechny možné dotazy žáků.“ ZŠ Komenského 68, Nový Jičín

 

„Program byl velmi kvalitně připravený. Skvěle zapadal do koncepce školy. Na začátku bylo příjemné seznámení a navození vánoční atmosféry. Následné aktivity nabídly zapojení pro všechny. Děti se mohly vyjadřovat, vzájemně si naslouchaly a doplňovaly se. Lektorka je člověk na pravém místě. Už se těšíme na velikonoční program.“ ZŠ Raškovice

 

Děkujeme všem, kteří vnesli v této době do škol radostné poselství Vánoc!

OTEVŘENÉ SUPERVIZNÍ SKUPINY

 

„Jistota v nejistotě. Sdílení. Příjemné setkání. Vzájemná podpora. Jsme na jedné lodi. Společenství. Objevování, které něco stojí.“

 

To jsou jen některá pojmenování pro supervizní setkání, která v jednotlivých děkanátech proběhla během podzimu 2021 pro katechety a vyučující náboženství. Po domluvě s účastníky se budou tato setkání pro zájemce opakovat 2x ročně a od ledna do března 2022 se uskuteční v jednotlivých děkanátech. Supervizní setkání nám dává čas a prostor promyslet si, jak prožíváme naši katechetickou službu. Je to místo, kde můžete sdílet své zkušenosti s ostatními. Všem vyučujícím a katechetům budeme rozesílat pozvánky a srdečně zveme i ty, kteří se minule nezúčastnili. Termín a místo konání supervize naleznete již zde.

STUDIUM TEOLOGICKÝCH OBORŮ

 

Ve tříletém studiu celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství/Výchova ke křesťanství, který pořádáme ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nyní druhým rokem studuje 40 studentů.

 

Představujeme také další možnosti studia pro zájemce o teologické a pedagogické vzdělání:

Přihlášky je možné podávat obvykle do poloviny března 2022 – dle pravidel stanovených jednotlivými fakultami.

IGNACIÁNSKÝ EXAMEN

 

Examen je ignaciánská modlitba, jejímž smyslem je naučit se vidět a vnímat Boží přítomnost v běžném životě. Jedná se o připomínku Božích doteků a Božího volání v uplynulém dni a reflexi naší odpovědi na ně. Pojmenovávání vlastních postojů a emocí, dynamik vztahu s Bohem vede k prohloubení společenství s Ním a učí nás porozumět, jakým jazykem s námi mluví.

 

Využít můžete webové stránky Jezuitou dnes, zdarma ke stažení aplikaci pro Android nebo iOS, nebo si na info@jesuit.cz objednat sadu modlitebních kartiček.

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

 

Ekumenická rada církví ČR zve k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. 1. 2022. Tématem je verš „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Materiály a další informace naleznete zde.

POZVÁNKY

 

Všechny plánované semináře a přednášky se uskuteční v závislosti na vývoji protiepidemických opatření. Budeme o nich aktuálně informovat.

 

Fratelli tutti

 

V sobotu 22. 1. 2022 (od 9.00 do 13.00) čeká účastníky semináře představení encykliky papeže Františka o bratrství a sociálním přátelství, debata o důrazech v českém prostředí a podněty pro katechezi. Těší se na vás P. ThLic. Petr Smolek.

 

Seminář Fratelli tutti se uskuteční v budově biskupství v Ostravě a je zapotřebí se na něj přihlásit do 20. 1. 2022 na www.doo.cz/prihlaska.

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem

 

Od čtvrtka 20. 1. 2022 od 18.00 do neděle 23. 1. 2022 do 13.00 se uskuteční tradiční duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem vedená P. doc. Petrem Chalupou, Th.D. a PhDr. Marií Klaškovou. Tématem je Povolání. Účastníci budou mít možnost pracovat s biblickými texty pomocí různých přístupů a metod, společně tvořit a diskutovat a sdílet zkušenosti z katechetické praxe. Součástí programu je příležitost k účasti na mši svaté, modlitba a adorace.

 

Duchovní obnova se koná v Exercičním domě v Českém Těšíně. Za ubytování a stravu se platí 1 920 Kč a účastnický je poplatek 350 Kč. Je potřeba se přihlásit do 18. 1. 2022 na www.doo.cz/prihlaska.

Křesťanství pro současnost  kurz vedení diskuze metodou Filosofie pro děti

 

Chcete ve vyučování s dětmi promýšlet křesťanské učení a morálku v konfrontaci se životem v současné společnosti? Chtěli byste umět dobře vést diskuze? Rádi byste řešili konflikty v dialogu s křesťanskými tématy? Chcete, aby děti přemýšlely kriticky, tvořivě a angažovaně?

 

Připravujeme kurz Křesťanství pro současnost, ve kterém tomu zájemce naučí doc. Ludmila Muchová, Ph.D. Seminář má 3 části, první se uskuteční od 13. do 15. 2. 2022 v Exercičním domě v Českém Těšíně. Kurz je akreditován MŠMT ČR a pro kněze a katechety s platnou kanonickou misí v naší diecézi je zdarma, jinak je kurzovné na všechny tři části 2 500 Kč. Exercičnímu domu se platí ubytování a strava. Přihlašujte se do 11. 2. 2022 na http://www.doo.cz/prihlaska.