Informace leden 2021

 

Milí přátelé,

 

do nového roku přejeme, ať je každý prožitý okamžik vyvážený dobrem, krásou a vděčností.
A láska, která se dává, ať naplňuje každý nový den.

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – METODICKÉ MATERIÁLY

 

Na našich webových stránkách v databázi materiálu najdete inspiraci ke slavení svátku Tří králů. Do filtru zadejte slova „Zjevení Páně“. Rovněž stránky deti.vira.cz nabízí pracovní listy, omalovánky a příběhy k tomuto svátku.

 

ČT edu nabízí k tématu Tří králů krátká videa. Více zde.

ČASOPIS DUHA

 

Redakce časopisu Duha nabízí předplatné na druhé pololetí školního roku za sníženou cenu 200 Kč, které obsahuje 12 čísel časopisu a dárek na prázdniny. Více zde.

KURZ UČITELSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ

 

Studenti kurzu Učitelství náboženství / Výchova ke křesťanství mají za sebou první semestr studia. Absolvovali přednášky z modulů Člověk jako bytost náboženská a Církev o Bohu, sobě, člověku a světě. Vzhledem k protiepidemickým opatřením kvůli šíření onemocnění Covid-19  výuka probíhala pouze online. Máme radost, že i přes nejednu překážku se mohl první semestr studia uskutečnit.

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC NA ZŠ

 

Předvánoční doba kvůli protiepidemickým opatřením vstupům do výuky s vánočními výukovými programy nepřála. Máme však radost, že i přes omezení mohli vyučující, kteří jsou na školách zaměstnaní a kteří s námi spolupracují, ve svých školách vánoční programy uskutečnit. Děkujeme všem, kteří vnesli v této době do škol radostné poselství Vánoc.

STUDIUM TEOLOGICKÝCH OBORŮ

 

Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí v oblasti teologie tyto studijní obory:

 

Katolická teologie (pětiletý prezenční magisterský obor) – obor je určen pro kandidáty kněžství i pro laické studenty.

Teologická studia (tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor, prezenční forma) – obor je určen především pro laické studenty, kteří kombinují studium základů teologie s programem  Filozofické fakulty na Univerzitě Palackého.

Teologické nauky (tříletý bakalářský a dvouletý navazující magisterský obor, kombinovaná forma) – obor je určen pro laické studenty nebo pro kandidáty jáhenské služby.

Náboženství se zaměřením na vzdělávání (tříletý bakalářský obor, kombinovaná forma) – obor je určen pro laické studenty.

Učitelství náboženství pro základní školy (dvouletý navazující magisterský, kombinovaná forma) – je určen pro získání pedagogické a vychovatelské aprobace.

Katalog všech studijních programů TF UP najdete zde.

 

Teologické obory je dále možné studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

POZVÁNKY

 

Nové katechetické direktorium

 

Sobota 16. 1. 2021, 9.00–11.00 | P. ThLic. Petr Smolek

Srdečně zveme všechny zájemce na seminář, který se z důvodu vládních nařízení v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 uskuteční online. Účastníci budou  uvedeni do četby nového dokumentu, seznámí se s hlavními myšlenkami a perspektivami a s podněty pro katechetickou praxi v našich podmínkách.

Na seminář je zapotřebí se přihlásit do 14. 1. 2021 na www.doo.cz/prihlaska. Seminář bude probíhat online přes MS Teams. Odkaz bude zaslán všem přihlášeným jeden den před konáním akce na e-mail.

Duchovní obnova s ČKBD

 

Čtvrtek 4. 3. (18.00) – neděle 7. 3. 2021 (13.00) | P. Doc. Petr Chalupa a Th.D., PhDr. Marie Klašková | Exerciční dům v Českém Těšíně

 

Nabízíme nejen vyučujícím náboženství a katechetům duchovní obnovu s ČKBD, tentokrát na téma Povolání. Na duchovní obnově budou mít účastníci možnost pracovat s biblickými texty pomocí různých přístupů a metod, společně tvořit a diskutovat a sdílet zkušenosti z katechetické praxe. Zároveň bude prostor pro adoraci a modlitbu.

 

Duchovní obnova se uskuteční v závislosti na aktuálně platných protiepidemických opatřeních.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Ekumenická rada církví ČR zve  k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat od 18. do 25. ledna 2021. Tématem  je „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9).

Více zde.

Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé

 

TÁTA, MÁMA, HOLKA, KLUK – RODINA NÁM NENÍ FUK! bude motto letošního setkání dětí a rodin s o. biskupem na Prašivé 1. 7. 2021. Chtěli bychom již nyní pozvat všechny děti, jejich rodiče i prarodiče. Akci od letošního roku koordinuje Centrum pro rodinu a podílí se na něm Katechetické a pedagogické centrum a Centrum pro mládež.