Informace květen 2023

Milí přátelé,

před námi je mariánský měsíc květen. Panna Maria se nám může stát příkladem člověka, který se každodenně a vědomě rozhoduje pro lásku, kterou pak ve vztahu s druhými žije. Děkujeme za vaše každodenní skutky lásky ve školách, ve farnostech, v rodinách.

INFORMACE

Inspirace k mariánskému měsíci

Přinášíme vám pár tipů, kde čerpat inspiraci, jak s dětmi, v rodinách či s dospělými prožít květen – mariánský měsíc:

– na našich webových stránkách v Databázi materiálů ke stažení pro výuku náboženství a katechezi, heslo Panna Maria/Maria

– náměty Diecézního katechetického centra brněnského biskupství

– materiály pražského Středisko katecheze a výuky náboženství

– čísla časopisu Duha: Květina pro…, Maria – královna míru, Jak se modlí růženec, příp. celý mariánský balíček k zakoupení

– na stránkách Děti a víra

Inspirace k Slavnosti Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatého budeme letos slavit 28. května. Materiály z řady našich pomůcek pro výuku náboženství toto téma přináší a najdete je v naší databázi materiálů. Nabízíme ještě pár dalších tipů, jak s dětmi, v rodinách či s dospělými prožít letnice:

– na našich webových stránkách v Databázi materiálů ke stažení pro výuku náboženství a katechezi, heslo Duch svatý, další materiály také v zabezpečené sekci této databáze (informace o přístupu do ní naleznete zde)

– náměty Diecézního katechetického centra brněnského biskupství

– materiály pražského Střediska katecheze a výuky náboženství

– pořad Biblická pátrání

– materiály na webu katecheze.cz

Svatodušní balíček čísel časopisu Duha, čísla s metodickou podporou: Vzduch – Boží duch, V každém září Boží oheň

– na stránkách Děti a víra

Metodiky Laudato si´

V průběhu května bude zveřejněn na stránkách https://metodickeinspirace.cz/ metodický materiál k encyklice papeže Františka s názvem Laudato si´, který zpracovala Mgr. Lenka Bakalová a který je zacílen pro žáky 1. až 5. tříd ZŠ či smíšené skupiny. Přináší ekologická a sociální témata v osmi kapitolách: Země – náš společný domov, Biodiverzita – rozmanitost života, Voda – zdroj života, Vzduch – čistý pro každého?, Odpady – umění spotřeby, Půda a jídlo – samozřejmost?, Respekt a úcta – slunce vychází pro každého, Pokoj a mír – na Zemi i v srdci.

Ke stažení bude ke každému tématu „banka“ aktivit obsahující teoretickou část s anotacemi a cíli, vazbami na RVP ZV, přehledem pomůcek, vzdělávacím infoboxem, na kterou navazuje praktická část s jednotlivými aktivitami k tématu. Ta se skládá z popisu aktivity a příloh v podobě pracovních listů, obrázků či jiných pomůcek. Vyučující či katecheta si tedy může z této nabídky přímo na míru poskládat hodiny pro svou skupinu.

I my jsme z těchto aktivit ke každému tématu vybrali a zpracovali konkrétní vyučovací hodinu ve variantě pro výuku náboženství, nebo pro katechezi. Tyto předpřipravené hodiny budou také k dispozici ke stažení. S některými takto připravenými hodinami jste se již v předstihu mohli seznámit během letošních děkanátních setkáních pro vyučující náboženství, katechety a kněze.

Na úvodní webové stránce naleznete obecné informace a ukázky, celou publikaci si pak můžete stáhnout za poplatek 60 Kč. Jakmile bude k dispozici, aktuálně na to upozorníme na našich stránkách a na Facebooku.

Objednávky materiálů pro výuku náboženství a pro katechezi

Kněží dostanou v květnových ACEOO informace o objednávce materiálů pro nový školní rok. Pro výuku náboženství a pro katechezi doporučujeme materiály, které odpovídají dokumentu Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.–9. ročníku základní školy. Jejich přehled naleznete na našich stránkách v sekci Výuka náboženství, Metodiky a pomůcky. Do konce května je možné tyto materiály objednat v prodejně Karmelitánského nakladatelství v Ostravě.

Ohlédnutí za velikonočními vstupy do výuky ZŠ

V březnu proběhly dva semináře vstupů do výuky Poselství křesťanských Velikonoc. Nově proškolení lektoři s těmi stávajícími v období kolem Velikonoc navštívili 22 základních škol v naší diecézi, kde realizovali 164 hodin a měli možnost tak se zhruba 3 300 žáky sdílet radostnou zprávu o zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta.

Všem lektorům děkujeme za jejich nasazení a otevřenost přinášet poselství naděje žákům i vyučujícím a těšíme se na další spolupráci.

Zde najdete více informací a také ohlédnutí za uplynulými vstupy do výuky ZŠ.

Praxe studentů kurzu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství

„V rámci svých pedagogických výstupů jsem si především uvědomila, jak zodpovědná a náročná je služba vyučujícího náboženství a katechety. A zároveň jak je tato služba krásná a obohacující. Uvědomila jsem si také, jak je náročné udržet strukturu připravené hodiny náboženství a zároveň reagovat na všechny podněty, dotazy a reakce dětí, současně vnímat všechny jejich odpovědi a děti za ně oceňovat. Praxe mi přinesla poznatek, že je důležité umět rozvíjet diskuzi a zvídavost dětí, umět s nimi diskutovat a nebát se jejich nečekaných otázek.“

Říká ve zpětné vazbě o své praxi výuky náboženství a katecheze Mgr. Daniela Beloritová, jedna ze 36 studentů kurzu celoživotního vzdělávání. Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích tříletý kurz odborně zaštiťuje a jeho náplní je nejen teoretická, ale také praktická příprava pro výuku náboženství či vedení katechezí.

Letošní školní rok je pro studenty dvou programů – Učitelství náboženství nebo Výchova ke křesťanství – třetím, závěrečným rokem studia a celkem 12 vedoucích praxí, zkušených vyučujících a katechetů naší diecéze, se jim intenzívně věnovalo během praxí, které se skládaly jak z náslechových, tak z výstupových hodin a také následného rozboru a reflexe. Organizaci praxí zajišťovalo naše centrum a více informací o ní se můžete dočíst zde.

Z DALŠÍ NABÍDKY

Liturgie města Říma

Od 13. do 19. září 2023 se uskuteční v Římě program společnosti Liturgie.cz ve spolupráci s Papežskou kolejí Nepomucenum. Jeho náplní bude především poznání římské bohoslužby, porozumění, jak liturgie vyrostla v bazilikách, baptisteriích a katakombách na obou březích Tibery. Program je otevřen všem zájemcům z řad kněží, jáhnů a laiků.

Více informací zde.

Únikovka Ministrant v nesnázích

Ministranta Filípka kostelník po mši svaté omylem zamkne v kostele. Snaží se dovolat pomoci, ale marně. A tak začne pátrat, kde by mohl být schovaný klíč. Povede se vám spolu s ním vyluštit všechny vzkazy, které Filípek najde a najít klíč od kostela? Únikovku Ministrant v nesnázích připravila katechetka Eva Heiserová z olomoucké arcidiecéze. 

POZVÁNKY

Prašivá 2023 Sdílej naději

S Centrem pro rodinu a sociální péči a Diecézním centrem pro mládež připravujeme setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé, které se uskuteční v sobotu 1. července 2023. Prohlédněte si plakát s pozvánkou, více informací vám přineseme v příštím Informačníku. Těšíme se na vás!