Informace květen 2022

Pokud se nezobrazuje správně, klikněte zde.

Milí přátelé,

radujeme se nejen v těchto velikonočních dnech z každého setkání s vámi, ze setkání s dětmi, které vyučujeme, nebo které jsme navštívili v rámci vstupů do výuky. Přejeme nám, abychom si dokázali v každém dni nacházet důvod k radosti, abychom byli lidmi radosti a abychom radost předávali těm, se kterými se setkáváme.

INFORMACE
INSPIRACE K MARIÁNSKÉMU MĚSÍCI

Přinášíme vám pár tipů, kde čerpat inspiraci, jak s dětmi, v rodinách či s dospělými prožít květen – mariánský měsíc:

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ, VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ A KNĚŽÍ

V měsíci květnu se v jednotlivých děkanátech uskuteční setkání katechetů, vyučujících náboženství a kněží. Pozvánky obdrží všichni vyučující e-mailem. Pokud se nemůžete zúčastnit v termínu pro váš děkanát, můžete si vybrat jiný s vám vyhovujícím datem – náplň všech setkání je totožná: Společně budeme přemýšlet nad výukou náboženství a katechezí pro budoucnost a také si představíme nové metodické materiály o svaté Hedvice, patronce naší diecéze, pro různá věková období včetně programu pro dospělé. Setkání bude uzavírat informační okénko, kde zazní např. informace o Prašivé.

Těšíme se na vás!

 

KNĚŽSKÉ KONFERENCE

V těchto měsících navštěvujeme všechny kněžské konference v diecézi s tématem, jak rozvíjet výuku náboženství a katechezi pro budoucnost v souvislosti s Katechetickým direktoriem a připravovanou Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Jsme rádi, že se po delší době opět můžeme na kněžských konferencích osobně setkávat a společně přemýšlet nad směřováním naší katechetické služby.

 

PRAXE BOHOSLOVCŮ

V letošním školním roce jsou ve 4. ročníku Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci dva bohoslovci naší diecéze, kteří absolvovali pod naším vedením svou praxi ve vyučování náboženství. Praxe se skládala jak z náslechové části, tak výstupové, kdy bohoslovci hodiny sami odučili, a to především na Hlučínsku a v děkanátu Místek. Věříme, že pro ně i pro žáky, se kterými se setkali, byla praxe obohacením.

 

VSTUPY DO VÝUKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL S POSELSTVÍM KŘESŤANSKÝCH VELIKONOC

V březnu proběhly dva semináře vstupů do výuky Poselství křesťanských Velikonoc, kterých se zúčastnilo 30 zájemců z řad kněží, učitelů a katechetů. Spolu s již stávajícími lektory realizovali na 26 školách téměř 120 programů a přinesli více než 2 000 žákům základních a mateřských škol velikonoční poselství naděje, že život je silnější než smrt a dobro silnější než zlo.

Školy si mohou vybírat z celkem 9 různých programů ve třech věkových kategoriích. Nejmladší děti od 1. do 3. ročníku ZŠ se seznamují pomocí pedagogiky Franze Ketta třemi různými způsoby s biblickým příběhem o smrti a vzkříšení Ježíše z Nazareta. Dětem 4. a 5. tříd ZŠ jsou formou powerpointové prezentace představena místa spjatá se smrtí a vzkříšením Ježíše, nebo mohou přemýšlet o výtvarných obrazech, či o hudební tradici inspirované velikonočním příběhem. Pro druhý stupeň ZŠ nabízíme diskusi o vině a odpuštění, nebo o smyslu utrpení či o těžkých životních situacích v souvislosti s velikonočními událostmi.

Ohlédnutí si můžete přečíst zde.

Všem lektorům děkujeme za jejich nasazení a otevřenost přinášet poselství naděje žákům i vyučujícím a těšíme se na další spolupráci.

 

OBJEDNÁVKA MATERIÁLŮ PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ A KATECHEZI NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Kněží ostravsko-opavské diecéze obdrží v květnových ACEOO informace k objednání materiálů pro výuku náboženství a katechezi.

Pro výuku náboženství a pro katechezi doporučujeme materiály, které odpovídají dokumentu Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.–9. ročníku základní školy. Jejich přehled naleznete na našich stránkách v sekci Výuka náboženství, Metodiky a pomůcky.

Pokud vyučujete náboženství nebo pracujete ve farnosti s dětmi, odhadněte spolu s knězem přibližný počet žáků v jednotlivých ročnících v příštím školním roce.

V nabídce Kartuziánského vydavatelství jsou také další materiály, které mohou sloužit jako doplňkové a nelze je v plném rozsahu pro systematickou výuku doporučit. S vyjádřením Katechetické sekce ČBK k pracovním sešitům Žijeme v Božím světě, Jdeme za Ježíšem a Ježíš je s námi přeloženým z Polska se můžete seznámit zde.

  • přes Karmelitánské nakladatelství v Ostravě

K vyplnění slouží formulář s cenami v příloze ACEOO, formulář je k dispozici také na našich stránkách zde. Objednávku odešlete do 31. května 2022 na adresu KNA Ostrava (uvedena na formuláři).

  • pracovní listy v polském jazyce pro 1.–5. třídu ZŠ v elektronické podobě na kpc@doo.cz

 

ROK SVATÉHO IGNÁCE

Rok svatého Ignáce vyhlásil generální představený jezuitského řádu jako připomínku 500. výročí konverze svatého Ignáce z Loyoly. Zahájení roku připadlo na 20. května 2021 (den Ignácova zranění v Pamploně roku 1521), ukončení na jeho slavnost 31. července 2022 (den úmrtí). V jeho rámci byl natočen desetiminutový animovaný film pro děti Nacházet Boha ve všech věcech.

 

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA SLAVÍ

Papežská misijní díla letos slaví několik událostí. V květnu má proběhnout blahořečení Pauline Jaricot (1799–1862), zakladatelky katolického díla Šíření víry. Na stránkách Papežských misijních děl naleznete řadu materiálů k Pauline Jaricot, například knihu pro děti Pauline Jaricot – malá holka, která vykonala velké dílo.

Zároveň uplyne 100 let od prohlášení misijních děl papežskými a 400 let od vzniku Kongregace pro evangelizaci národů, pod kterou Papežská misijní díla spadají.

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ CESTOU DVOU BRATŘÍ

I letos se u příležitosti oslav státního svátku Dne slovanských věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje konají Dny dobré vůle, v jejichž rámci je vyhlášen 17. ročník výtvarné soutěže  Cestou dvou bratří pro děti od 3 do 11 let. Letošní ročník je zaměřen na putování svatého Cyrila a Metoděje a na vztah k přírodě. Do 17. května 2022 mohou soutěžící posílat své práce. Vyhlášení výsledků proběhne 4. července 2022 během Večera dobré vůle na Velehradě. Více informací naleznete v letáku.

 

POZVÁNKY
Přednášky celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství / Výchova ke křesťanství

Náboženský člověk ve společnosti lidí

V sobotu 14. května 2022 se od 9.00 do 14.15 uskuteční závěrečná přednáška Mgr. Hany Šlechtové, Ph.D. z vybraných kapitol sociologie, která se dotkne vybraných otázek významných pro oblast náboženství.

V případě zájmu se přihlaste do 12. května 2022 přes diecézní systém přihlašování. Těšíme se na vás!

 

Katechetické lázně

O letošních prázdninách bychom chtěli vyučující s platnou kanonickou misí znovu po době přerušení pozvat na Katechetické lázně! Uskuteční se v době od 17. do 19. srpna 2022 v zámečku na Bílé a v plánu je již podle názvu společný oddychový čas v podobě rozhovorů, výletů do přírody, večerního grilování, ale i ticha a modlitby…

Počet míst je omezen, přednost budou mít dříve přihlášení. Příspěvek ve výši 450 Kč bude vybírán na místě. Přihlašujte se do 31. května 2022 na kpc@doo.cz

Těšíme se na společně strávený čas s vámi!

 

Společně na cestě – Prašivá 2022

A samozřejmě se na vás i na děti těšíme na Prašivé 1. července 2022 na diecézním setkání dětí a rodin s otcem biskupem! A na co se můžete těšit vy? Více informací prozradíme v příštím čísle Informačníku a postupně je můžete objevovat na webu https://prasiva.prorodiny.cz/

Setkání připravujeme ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péčiDiecézním centrem mládeže.