Informace k organizaci výuky náboženství

18.5.2021

Ke dni 17. 5. 2021 byla novelizovaným opatřením vlády zrušena povinnost dodržovat homogenitu skupin. Toto opatření by mělo po domluvě s vedením školy usnadnit organizaci prezenční výuky náboženství, především ve vztahu ke spojování dětí z různých tříd. Podrobněji pod tímto odkazem. Výuku náboženství, která neprobíhá ve školách, upřesňují pokyny pro zájmové vzdělávání. Více informací pod tímto odkazem.