Informace duben 2023

Milí přátelé,

vstupujeme do nejvýznamnějších křesťanských svátků, Velikonoc. Ty jsou spojeny s Ježíšovou obětí a bezmeznou a nepodmíněnou láskou. Kéž bychom se jí nechali o těchto Velikonocích prostoupit, abychom v její síle dokázali vykonávat svou službu druhým.

INFORMACE

Inspirace na dobu velikonoční

Hledáte-li tipy k prožívání doby velikonoční ve škole, farnosti či rodině, nabízíme jich pár:

databáze materiálů ke stažení na našich webových stránkách (zadejte heslo Velikonoce)

materiály brněnského Diecézního katechetického centra

materiály olomouckého katechetického centra

materiály pražského Střediska katecheze a výuky náboženství

časopis Duha

– stránky velikonoce.vira.cz

– stránky deti.vira.cz

Poselství křesťanských Velikonoc – vstupy do výuky základních škol

V těchto dnech vyjíždějí proškolení lektoři z řad učitelů náboženství, katechetů či kněží do škol s programy Poselství křesťanských Velikonoc. Přejeme jim vnímavá a otevřená srdce žáků i vyučujících, se kterými se setkají. O loňských Velikonocích realizovali lektoři na 26 školách téměř 120 programů a přinesli více než 2 000 žáků základních a mateřských škol velikonoční poselství naděje, že život je silnější než smrt a dobro silnější než zlo.

V příštím měsíci se můžete těšit na zprávy ze škol, kde se tyto programy uskutečnily, a statistický přehled.

Děkanátní a supervizní setkání vyučujících náboženství, katechetů a kněží

V děkanátech naší diecéze se ti, kteří vyučují náboženství či vedou katecheze, setkávají dvakrát za školní rok na děkanátních setkáních a kromě toho mají možnost zúčastnit se také skupinové supervize. Chceme být podporou pro ty, kteří ve školách, ve farnostech působí a připravují výuku či katecheze pro druhé. A tak na setkáních prohlubujeme své znalosti, seznamujeme účastníky s novými materiály a aktualitami z našeho centra, ale také sdílíme, co ve své praxi prožíváme, vyměňujeme své zkušenosti. Supervize zase pomáhá ohlédnout se za uplynulým obdobím, dát nový pohled na prožité a ukázat cesty do budoucna.

Máme radost, že se můžeme setkávat a sdílet radosti i starosti. Těšíme se na setkání, která budou probíhat po Velikonocích. Vyučující včas dostanou pozvánky emailem, domluvené termíny již najdete na našich webových stránkách v sekci Setkávání v děkanátech.

Z DALŠÍ NABÍDKY

Materiály k nedělní liturgii k rozdávání dětem

Pokud během nedělní mše svaté využíváte pro děti kartičky, samolepky, pracovní listy či obrázky, nabízíme vám jejich abecedně seřazený přehled. Některé z nich je nutné objednat ještě před koncem tohoto školního roku.

Liturgie a ticho

Liturgie.cz – Institut pro liturgickou formaci pořádá od 11. do 14. května 2023 na Hoře Matky Boží v Králíkách duchovní setkání s důrazem na liturgickou modlitbu hodin. Krátké duchovní impulzy poskytnou návod, jak liturgickou modlitbu i následný čas strávený v tichu kostela, klášterní zahrady či přírody dobře prožít a setkat se s Pánem. Součástí programu je také nabídka na delší duchovní rozhovor, doprovázení, modlitbu s požehnáním či zpověď. K dispozici budou P. Radek Vašinek, jáhen Matěj Jirsa a P. Radek Tichý.

Slovíčka pro děti

Sbor Církve bratrské v Havlíčkově Brodě má k dispozici na svém YouTube kanále ke shlédnutí krátká animovaná videa s biblickými příběhy s názvem Slovíčka pro děti.

Soutěž Cestou dvou bratří

18. ročník výtvarné soutěže Cestou dvou bratří je inspirovaná životem svatých Cyrila a Metoděje a je určena dětem ve věku prvního stupně ZŠ a MŠ. Děti mohou soutěžit ve čtyřech kategoriích podle věku. Vyhlášení výsledků se uskuteční během Večera lidí dobré vůle 4. července 2023 na Velehradě. Přesné podmínky soutěže naleznete zde.

Projekt E-Bezpečí: nebezpečné výzvy na sociálních sítích

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový certifikovaný projekt zaměřený na prevenci a vzdělávání v oblasti rizikového chování na internetu. Zaměřuje se zejména na kyberšikanu, rizika sociálních sítí, hoax, spam a fake news, online závislosti, zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií.

V návaznosti na aktuální dění, především na nebezpečné výzvy na sociální síti TikTok, připravili odborníci z E-Bezpečí pro učitele a rodiče online přenos a zveřejnili doporučení, jak s dětmi hovořit a jak je chránit. Nebezpečnými výzvami jsou nejvíce ohrožené nepoučené děti od 8 do 13 let. Hledáte-li tipy a rady, jak o těchto tématech s žáky přemýšlet, doporučujeme pro vás tyto odkazy z jejich stránek:

– publikace Bezpečné chování na internetu pro kluky a pro holky (sada výukových aktivit zaměřených na podporu online bezpečnosti pro pedagogy a jejich žáky)

tiskoviny pro rodiče a vyučující zdarma

– co jsou nebezpečné výzvy, video o nebezpečných výzvách

aplikace rodičovské kontroly

POZVÁNKY

V tomto školním roce již žádné semináře nepřipravujeme. Studenti celoživotního vzdělávání ukončují své studium tříletého vzdělávacího kurzu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství. V rámci jejich studia je čekají poslední dva semináře, které nejsou veřejnosti přístupné, a poté budou v termínu 5. až 7. 6. 2023 obhajovat své závěrečné práce.

Prašivá 2023 – Sdílej naději

Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat v sobotu 1. července 2023 na Prašivé. Dopolední společný program bude zahájen v 10.00 v areálu Kamenité, kde vyvrcholí společnou mší svatou. Odpoledne budou připravena interaktivní stanoviště na hoře Prašivá a setkání bude zakončeno požehnáním v 15.30.

Naděje a sdílení naděje bude letošním tématem, které se bude prolínat jak dopoledním programem, tak na jednotlivých stanovištích odpoledne, kdy budou pro děti i dospělé připraveny poznávací, duchovní, vzdělávací, pohybové, výtvarné i hudební aktivity.

Setkání připravujeme i letos ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči a Diecézním centrem mládeže.

O setkání vám budeme ještě přinášet informace a více postupně naleznete také na webu https://prasiva.prorodiny.cz/.