Informace duben 2021

Pokud se nezobrazuje správně, klikněte zde.

Milí přátelé,

 

srdečně vás zdravíme ve velikonočním čase! Příroda se probouzí do jara velmi pomalu a opatrně. O Velikonocích jsme však mohli prožít každoroční připomínku probuzené a v plné síle vyvěrající lásky Boha k člověku. Lásky, která nezná hranice lidské omezenosti. Přejeme vám, ať v síle této lásky vstupujete do každého vztahu, v tomto měsíci pak zvláště do vztahu k dětem v rámci postupně obnovované prezenční výuky náboženství.

OBNOVOVÁNÍ PREZENČNÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ   

 

V blízké době by mělo docházet k postupnému návratu dětí do škol. V souvislosti s tím je naším zájmem obnovit také prezenční výuku náboženství. Konkrétní situace bude záviset na platných opatřeních i na odlišných podmínkách v jednotlivých okresech. Při realizaci konkrétních protidepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice. Podle aktuálně platných nařízení prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách žáků.

Situace návratu nebude jednoduchá, děti se budou vracet s různými prožitky a zkušenostmi, některé z nich mohou být i  těžké. Proto vám posíláme několik inspirací a doporučení, jak náročnou situaci dobře zvládnout. Více zde.

ONLINE VELIKONOČNÍ PROGRAM NA ZŠ

 

Organizace Křesťanská akademie mladých (KAM), se kterou spolupracujeme při realizaci vstupů do výuky ZŠ s křesťanskými tématy, upravila po konzultaci s námi náš velikonoční výukový program  Je něco silnějšího než smrt? pro výuku online. Před Velikonocemi lektoři KAM zrealizovali na základních školách program pro celkem 10 tříd na 2. stupni ZŠ. Vyučující ocenili program i možnost realizace v době, kdy žáci nemohou do škol docházet.
Stále je pro nás prioritou, aby se programy ve školách realizovaly prezenčně a lektor byl s žáky
v osobním kontaktu. Aktuálně to však není možné. Proto jsme rádi, že v rámci dlouhodobé spolupráce s organizací KAM jsme mohli zkušebně nabídnout online variantu.

 

Výběr z evaluací:

 

Velmi se mi líbilo využití obrazu Haringa.
Dále část slova, která mě táhnou, kam nechci, a slova, která mi pomáhají.
Ale i příběh Velikonoc a konkrétní příklady osobností.
Celkově jsem ocenila variabilitu a vyváženost programu, možnost zapojení dětí – slovně napřímo, tak i přes Menti.
Dodržení časové dotace je též velké plus. 

(Gymnázium Ústí nad Labem)

 

Moc děkuji za velikonoční programy, kolegyním se to líbilo. Šesťákům a deváťákům také, měl jsem s nimi po vašem programu videochat, tak jsem se jich ptal. Někteří šesťáci říkali, že se jim to líbilo i více než předešlý program. Já jsem váš program sledoval první hodinu, pak jsem už musel učit, proto vám odkazy posílaly paní učitelky. Jsem rád, že se jim to také povedlo.
Z mého pohledu jsem rád, že přinášíte našim žákům takováto témata a hlavně i v této době, kdy to není lehké pro dospělé a na děti se možná trochu zapomíná. Forma práce s dětmi i v onlinu je z vaší strany super. Moc děkuji.

(ZŠ Hlušice)

PROJEKT SVATÁ LUDMILA

 

 Při příležitosti 1100 let od úmrtí svaté Ludmily připravilo Pedagogické centrum Arcibiskupství pražského ve spolupráci se spolkem Svatá Ludmila 1100 let  vzdělávací programy pro základní a střední školy k tématu postavy sv. Ludmily. Obsahy a jednotlivé didaktické materiály ke vzdělávacím programům lze stáhnout zdarma po registraci zde. Materiály lze použít také do výuky náboženství a ke katechezi.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ CESTOU DVOU BRATŘÍ

 

Také v tomto roce proběhne v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě  tradiční výtvarná soutěž Cestou dvou bratří, která je určena dětem ve věku 1. stupně ZŠ, MŠ a žákům ZUŠ. Letos je hlavním tématem život sv. Ludmily. Více informací zde.

 

VÝSLEDKY PRŮZKUMU ZAMĚŘENÉHO NA VÝUKU V DOBĚ PANDEMIE

 

Organizace Člověk v tísni zveřejnila výsledky průzkumu zaměřeného na výuku v době pandemie Covid-19. Hlavním zjištěním průzkumu bylo, že největším problémem distanční výuky v ČR je podle nadpoloviční většiny vyučujících nedostatečné zapojení všech studentů do výuky, motivace a udržení jejich pozornosti. Výsledky průzkumu najdete zde.

 

SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIN S O. BISKUPEM NA PRAŠIVÉ V ROCE 2021 

 

Tradiční setkání dětí a rodin s otcem biskupem se bude konat 1. 7. 2021 na hoře Prašivá, letos však trochu jinak. Mottem setkání je „Táta, máma, holka, kluk, rodina nám není fuk!“.

 

Akce navazuje na dlouholetou tradici setkávání dětí s o. biskupem, které organizačně zajišťovalo Katechetické a pedagogické centrum. Od letošního ročníku na přípravě spolupracují všechna pastorační centra Biskupství ostravsko-opavského: Centrum pro rodinu, Katechetické a pedagogické centrum a Diecézní centrum mládeže. Hlavní organizaci od Katechetického a pedagogického centra převzalo Centrum pro rodinu. Mění se také název: ze setkání dětí s o. biskupem se stává setkání dětí a rodin s o. biskupem. Místo konání zůstává stejné. Více zde.

POZVÁNKY ODJINUD

 

DIGITALIZACE VE VÝUCE NÁBOŽENSTVÍ 

V pondělí 19. 4. 2021 se uskuteční od 9.00 do 16.30 h online fórum náboženského vzdělávání s názvem DIGITALIZACE?!
Akci pořádá Katedra pedagogiky TF JU, organizace se ujal náboženský pedagog Mag. Tomáš C. Havel, Dr. theol. Více k programu a plakát ke stažení najdete zde. Přihlašování prostřednictvím e-mailu thavel@tf.jcu.cz