Informace červenec 2023

Milí přátelé,

na začátku prázdnin chceme vám všem poděkovat za vaši vytrvalou a mnohdy namáhavou službu ve školách, farnostech, rodinách. Přejeme vám, abyste se o prázdninách nechali občerstvit, „omývat jako oblázek“ Božským Oceánem a načerpali vše, co potřebujete.

Na následujících řádcích vás zveme vás k ohlédnutí za uplynulým školním rokem a také poodkrýváme, co nás čeká na začátku toho nového.

INFORMACE

Naše činnost ve školním roce 2022/2023

Máme radost ze všech setkání s vámi a ze všeho, co se v letošním školním roce povedlo. Přehled naší činnosti za uplynulý školní rok najdete zde.

Slavnostní ukončení kurzů Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství

Po třech letech studia i přes obtíže a omezení v souvislosti s pandemií covid-19 obhájilo 36 studentů své závěrečné práce a v sobotu 10. června 2023 slavnostně ukončilo tříletý kurz Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství, který jsme organizovali ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti uslyšeli během mše svaté v kostele svatého Václava v Ostravě od P. Mgr. Jana Czudka, Th.D., delegáta ad omnia, povzbuzení k trpělivosti, vynalézavosti a zápalu, aby stále a opakovaně přicházeli k těm, ke kterým byli posláni, aby se Pán mohl dotknout těchto srdcí. Poté přijali z rukou odborného garanta Mgr. Tomáše Cyrila Havla, Dr. theol. osvědčení a následovalo pro ně a jejich hosty pohoštění v sále biskupství.

Všem studentům gratulujeme! Máme naději, že s mnohými z nich budeme setkávat a spolupracovat v rámci rozvoje katechetické služby v diecézi.

Za fotografie děkujeme Petrovi a Leně Nowak (Člověk a víra), prohlédněte si zde a zde.

Konání kurzu bylo finančně podpořeno také nadací Renovabis.

Ohlédnutí za setkáním dětí a rodin na Prašivé

V sobotu 1. července 2023 se uskutečnilo na hoře Prašivá diecézní setkání dětí a rodin s otcem biskupem s mottem Sdílej naději. Předpovědi počasí byly nejisté, a tak na 1 000 dětí, rodičů, prarodičů, kněží, řeholníků a katechetů mělo naději, že během setkání nezmoknou. A opravdu! Po mši svaté slavené s otcem biskupem Martinem v areálu Kamenité vysvitlo slunce a svítilo také přes odpolední program kolem kostela svatého Antonína Paduánského na Prašivé, kde bylo připraveno 26 pestrých stanovišť.

Toto jsou jen některá z nich: S otcem biskupem jsme přemýšleli o tom, jak můžeme naději přinášet ve své rodině, ve farnosti, v zaměstnání. Poznávali jsme biblické postavy, skrze které Bůh přinesl lidem naději. Dozvěděli jsme se, jak můžeme pomocí moderních technologií – např. mobilů, dávat naději druhým a přibližovat se k Bohu. Mohli jsme poznat, jak dávají naději zraněným zvířatům v Záchranné stanici v Bartošovicích. Vyzkoušeli jsme si, jak se žije lidem se zrakovým postižením, nebo lidem pod vlivem alkoholu či drog. Hledali jsme, jak nacházet naději na porozumění mezi sebou navzájem. Zjistili jsme, jak naději zprostředkují v redakci diecézního časopisu Okno a tiskového odboru naší diecéze. Mohli jsme si zazpívat a sdílet tak naději. Dozvěděli se, jakou naději nám může dát modlitba, a vyrobili jsme si desátek růžence z korálků. Jak naději přinášejí nemocniční kaplani a jak zdravotní klaun? Mohli jsme uvidět naději v přírodě, ve světě kolem nás. Seznámili jsme se s lidmi, kteří přinášejí naději lidem ve válečné Ukrajině. Hledali jsme s Městskou knihovnou Frýdek-Místek naději v knihách. Protáhli jsme se na stanovišti věnovanému naději pro zdravá záda…

„Za nás parádní akce,“ hodnotí setkání maminka Radka, tatínek Petr a jejich synové Jonáš a Kryštof. „Byli jsme rádi, že jsme měli možnost ochutnat kaši z Mary’s meals. Klukům i nám se moc líbilo, stánky s úkoly byly nápadité, hezky udělané, dobře organizované, prostě úžasné!“

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do organizace. Děkujeme také, že jste přišli, věříme, že jste si našli něco, co vás oslovilo, a těšíme se příště na Prašivé opět na viděnou!

Oficiální fotografie si můžete prohlédnout na stránkách setkání, kde naleznete také odkazy na další fotogalerie.

Setkání jsme připravovali společně s Centrem pro rodinu a sociální péči a Diecézním centrem pro mládež.

Žádosti o kanonické mise

Žádosti o kanonickou misi pro vyučující náboženství jsou od roku 2019 podávány výhradně elektronicky. Žádost vyplňuje duchovní správce farnosti.

Na našich webových stránkách naleznete bližší informace o kanonických misích, směrnici o udělování kanonických misí v naší diecézi a o odměňování vyučování náboženství laiků.

Z DALŠÍ NABÍDKY

Moje prázdniny v kostele

Papežská misijní díla připravila na prázdniny nový letní misijní materiál s názvem Moje prázdniny v kostele. Poskládáním vytvoříte knížečku, do které mohou děti každou neděli zapisovat, kde byly na mši svaté, a vybarvit si obrázek z daného nedělního evangelia.

Léto s apoštoly – diecézní prázdninová hra pro rodiny

Putování ostravsko-opavskou diecézí, objevování jiných farností, sbírání razítek čeká účastníky prázdninové hry Léto s apoštoly. Průvodci po diecézi se stanou apoštolové, kteří zájemce dovedou do 9 kostelů naší diecéze. Více o pravidlech, a kde získat hrací kartu, najdete na stránkách soutěže.

Rodina na cestě 2023 – Poustevníci

Olomoucké Centrum pro rodinný život připravilo nejen pro rodiny tipy na putování po zajímavých duchovních místech (kostelech, poustevnách) olomoucké arcidiecéze, která jsou spojena s poustevníky a pouštními otci. Více informací naleznete buď zde, nebo v mobilní aplikaci Rodina na cestě.

POZVÁNKY

Již nyní se můžete přihlašovat na semináře, které jsou naplánovány na začátek školního roku. Konají se v budově biskupství v Ostravě. V zářijovém Informačníku vám představíme celou nabídku dalšího vzdělání a podpory pro nový školní rok.

Metodický den pro vyučující náboženství

Metodický den je určen především začínajícím vyučujícím, kněžím i laikům, ale také vyučujícím s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku. Seminář se uskuteční v úterý 26. září 2023 od 15.00 do 19.00 a provedou vás jím Mgr. Markéta Korpasová, ThLic. Petr Smolek a Mgr. Olga Stuchlá.

V případě zájmu se přihlaste zde.

Mše svaté s účastí dětí

V sobotu 30. září 2023 se od 9.00 do 13.00 uskuteční seminář Mše svaté s účastí dětí vedený PhDr. Radkem Tichým, Ph.D. et S.L.D. Získáte odborný vhled do současných úprav slavení mší svatých, rozšíříte si pohled na oddělené slavení bohoslužby slova pro děti, kartičky za účast na mši svaté, soutěže a jiné aktivity a také se zorientujete v současné nabídce promluv pro děti a misálků.

Pro přihlášení použijte tento odkaz.

Proč děti zlobí a jak s tím pracovat?

Také v hodinách náboženství a při katechezi se setkáváme s nepozornými, neukázněnými či nespolupracujícími dětmi. Jaké jsou příčiny takového chování? Jak k takovým dětem správně přistupovat? Jak zvládnout takové dítě v rámci celé skupiny?

Na tyto i další otázky spojené s problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vám odpoví doc. PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D., vedoucí katedry křesťanské výchovy na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na semináři Proč děti zlobí a jak s tím pracovat?, který se koná v sobotu 7. října 2023 od 9.00 do 14.00 v sále biskupství, dostanete také doporučení pro hodiny náboženství a pro katechezi a budete si moci vyzkoušet úpravu konkrétních materiálů.

Přihlašování je k dispozici zde.

Filosofie pro děti

Na 31. ledna až 4. února 2024 a 3. až 7. dubna 2024 připravujeme s doc. PhDr. Ludmilou Muchovou, Ph.D. kurzy Filosofie pro děti, které se budou konat na Velehradě.

Více informací a možnost přihlašování zveřejníme v září.

Prázdninový provoz na Katechetickém a pedagogickém centru

V období července a srpna budeme čerpat dovolené. Před případnou návštěvou se ujistěte telefonicky, zda vám daný den můžeme být k dispozici. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto!