Informace červenec 2022

Milí přátelé,

končí školní rok a začínají prázdniny. Vážíme si ochoty všech vyučujících náboženství a katechetů, kněží i laiků, a jejich nasazení pro nelehký úkol vychovávat děti ke šťastnému životu založenému na víře. Přijměte naše poděkování za námahu, vytrvalost a pozornost k potřebám svěřených dětí a mladých lidí. Ohlédněte se tak s námi za uplynulým školním rokem a nahlédněte s námi, co nás čeká zkraje nového školního roku.

INFORMACE

Činnost Katechetického a pedagogického centra ve školním roce 2021/2022

Máme radost ze všech setkání s vámi a ze všeho, co se v letošním školním roce povedlo. Přehled naší činnosti za uplynulý školní rok najdete zde.

Ohlédnutí za setkáním dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé

V pátek 1. července 2022 se uskutečnilo na hoře Prašivá diecézní setkání dětí a rodin s otcem biskupem pod názvem Společně na cestě. Téma synody a Roku rodiny se odrazilo ve společném dopoledním programu v areálu Kamenité, ale také na 25 stanovištích odpoledne kolem kostela svatého Antonína na Prašivé. Těší nás, že přes tropická vedra přijelo na 1 000 dětí, rodičů, prarodičů, kněží, řeholníků a katechetů, abychom byli společně na cestě.

Úvodní program vyvrcholil slavením mše svaté a po svačině jsme se vydali na horu Prašivá, kde byly připraveny poznávací, pohybové, výtvarné i duchovní aktivity pro velké, malé i nejmenší. S otcem biskupem jsme přemýšleli o tom, jak můžeme přispět k budoucnosti naší diecéze v souvislosti se synodou. Společně jsme poznali životy světců, jejichž dřevořezby jsou umístěny v lese u kostela. Naučili jsme se na cestu udržitelně sbalit svačinu, ale také celý batoh. Vydali jsme se na cestu pomocí gamebooku, ale také třeba naboso či po slacklinu. Poznávali jsme, jaké stopy zanechávají v přírodě zvířata. S Besipem jsme si ověřili, zda víme, jak se chovat v provozu na pozemních komunikacích. Vyrobili jsme si dřevěnou pohlednici z naší dnešní cesty, nebo jsme si mohli uvědomit, s kým jdeme na naší cestě životem.

Na setkání přijela poprvé maminka Marie se třemi malými dcerami a oslovilo ji svědectví manželů Šmýrových, kteří se zúčastnili světového setkání rodin k ukončení Roku rodiny v Římě se Svatým otcem. Její dceři Marušce (5 let) se líbilo kreslení obrázku v kostele a sledování Slunce v dalekohledu.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do organizace. Děkujeme také, že jste přišli, věříme, že jste si našli něco, co vás oslovilo, a těšíme se příště na Prašivé opět na viděnou!

Oficiální fotografie si můžete prohlédnout na stránkách setkání, kde naleznete také odkazy na další fotogalerie.

Setkání jsme připravovali společně s Centrem pro rodinu a sociální péči a Diecézním centrem pro mládež.

Prázdninový provoz na našem centru

V období července a srpna budeme čerpat dovolené. Před případnou návštěvou se ujistěte telefonicky, zda vám daný den můžeme být k dispozici. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto!

Žádosti o kanonické mise

Žádosti o kanonickou misi pro vyučující náboženství jsou od roku 2019 podávány výhradně elektronicky. Žádost vyplňuje duchovní správce farnosti prostřednictvím webového rozhraní http://katalog.doo.cz/webcis/. Duchovní správcové, kteří budou žádat o kanonickou misi pro laické katechety, se přihlašují jako fyzická osoba (např. jnovak@doo.cz).

Na našich webových stránkách naleznete bližší informace o kanonických misích, směrnici o udělování kanonických misí v naší diecézi a o odměňování vyučování náboženství laiků.

DALŠÍ NABÍDKA

Vlčí doupě

P. Roman Vlk natáčí videa s křesťanskými tématy pod jménem Vlčí doupě. V příloze naleznete více informací.

Jak vyučuje učitelka roku?

Video o výuce učitelky roku může být inspirativní, i když se nejedná o výuku náboženství.

POZVÁNKY

Již nyní se můžete přihlašovat na semináře, které jsou naplánovány na začátek nového školního roku. Oba se konají v budově biskupství v Ostravě.

Metodický den pro vyučující náboženství

Pro začínající vyučující, kněze i laiky, ale také pro vyučující s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku, je určen metodický den, jehož náplní bude seznámení s cíli, obsahy a dostupnými materiály pro výuku náboženství, farní katechezi a přípravu dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie.

Mgr. Markéta Korpasová, ThLic. Petr Smolek, Mgr. Olga Stuchlá se na vás těší ve čtvrtek 22. září 2022 od 14.00 do 18.00.

Pro přihlášení použijte tento odkaz.

Skrytý potenciál smíšených skupin

V úterý 20. září 2022 od 14.00 do 18.00 představí Mgr. Markéta Korpasová možnosti práce se skupinou žáků různého věku v hodinách náboženství a v katechezi pro děti školního věku.

Více informací i k přihlášení naleznete v plakátu.