Informace červenec 2021

Pokud se nezobrazuje správně, klikněte zde.

Milí vyučující náboženství a katecheté, přátelé a příznivci,

 

skončil školní rok poznamenaný pandemií onemocnění covid-19. Omezení se dotkla také výuky náboženství a katecheze. Někde byla výuka přerušena, jinde pokračovala distanční formou, někteří katecheté byli kreativní v hledání nových možností. Jsme rádi, že někteří se s námi rozdělili o své zkušenosti. Alespoň drobné postřehy si můžete přečíst i v tomto Informačníku. Ale o zkušenostech mnoha z vás nevíme. Přitom právě vaše zkušenosti mohou být cenné. Máme naději, že v příštím školním roce bude příležitost se setkat, zkušenosti z uplynulého období reflektovat a načerpat z nich pro budoucnost.

Vážíme si ochoty všech vyučujících náboženství a katechetů, kněží i laiků, a jejich nasazení pro nelehký úkol vychovávat děti ke šťastnému životu založenému na víře. Přijměte poděkování za námahu, vytrvalost a pozornost k potřebám svěřených dětí a mladých lidí.

ČINNOST KATECHETICKÉHO A PEDAGOGICKÉHO CENTRA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 

Přestože byl uplynulý školní rok poznamenán pandemií a zdaleka ne všechny naše plány se podařilo naplnit, nebyla služba našeho centra zcela zastavena. Přehled naší činnosti si můžete prohlédnout zde.

POSTŘEHY Z VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ V DOBĚ PANDEMIE

 

Během koronavirových opatření se nám podařilo připravit děti k 1. svatému přijímání během bohoslužeb, které zakázány nebyly. Měli jsme mše v malém kruhu, jen děti a jejich rodiny. Měla jsem vždy krátkou katechezi před začátkem a potom ještě po skončení mše. Časově to bylo náročné a báli jsme se, že to děti nezvládnou, ale dobře to dopadlo. Děti se dokonce těšily, protože obrazovek už měly dost, ale toto bylo naživo. Nic za to nechci, vždyť to vlastně byla má účast na mši svaté. Jen se chci sdělit s radostí, že koronavirus přinesl i něco dobrého. Během těchto mší svatých se mezi námi vytvořily pěkné vztahy. Teď jen aby to vydrželo.

                                                                                                                                                                      Věrka M.

Když jsme s dětmi v říjnu v první hodině náboženství reflektovali a hodnotili čas pandemie, kdy jsme se v náboženství nescházeli, netušila jsem, že i v novém školním roce to bude poslední setkání a že další prezenční hodina náboženství bude až v květnu.
S každým novým dopisem, který jsem dětem házela do schránky, jsem doufala, že už je to dopis poslední. S takovým přístupem jsem jich dětem za celý školní rok poslala nakonec sedm. Dopisy děti dostávaly souběžně, jak plynula jednotlivá liturgická období. Vnímala jsem, že je chci hlavně pozdravit, nabídnout jim aktivity, které je povzbudí a pomohou vnímat to, že i v těžké době pandemie je jim Bůh nablízku a stará se o nás všechny. Někdy v dopise našly písničky, tvoření, příběhy, se kterými mohly i s rodiči trávit společné chvíle. Těšilo mě, když mi maminky psaly, že dětem mé vzkazy dělají radost.
Když už ani dopis k Velikonocům nebyl ve znamení dopisu posledního, nakonec jsem zvolila online výuku. Přála jsem si, abychom už společně sdíleli to, co prožíváme a abychom měli možnost se společně modlit.
Po třech online hodinách jsme se konečně setkali naživo. Myslela jsem, že to bude hodina jako každá jiná, trochu hektická, roztržitá. To jsem však vůbec netušila, že na mě ve třídě budou čekat trochu jiné děti, než ty, se kterými jsem se rozloučila v říjnu. Kromě toho, že byly o něco vyšší, přišlo mi, že nějak vyrostly i „uvnitř“. Žádné houpání se na židli, pošťuchování, brebentění, nezájem. Všichni jsme na sebe koukali s neskrývaným zájmem. Děti nic neříkaly, jakoby se bály, že okamžiky setkání budou trvat jenom chvíli a zase zmizí. Když jsme v takové atmosféře prožívali každou další hodinu, došlo mi, že i ta těžká doba pandemie nám do hodin náboženství vnesla něco moc pěkného. Byla to vděčnost za to, že můžeme být spolu a ohleduplnost k druhému, protože vlastně nevíme, jestli to zase nebude hodina poslední. A děti svou velkou vděčnost vyjadřovaly ve svých modlitbách. A říkala jsem si, že možná i ty dopisy v době nesetkávání pomohly k tomu, aby nám bylo spolu hezky.
A ještě něco bylo nakonec jinak. Na závěr školního roku ode mě děti nedostaly ohodnocení, ale poděkování za to, jaké jsou, protože i já jsem si v době pandemie uvědomila, že jsem za každého z nich Bohu nesmírně vděčná.
                                                                                                               

                                                                                                                                                                       Lenka B.

 

Možná máte podobné zkušenosti, možná zcela jiné. Budeme rádi, když se o ně rozdělíte.

  ŽÁDOSTI O KANONICKÉ MISE

 

Žádosti o kanonickou misi pro vyučující náboženství se podávají elektronicky stejně jako rozvrhy hodin výuky náboženství. Žádost a rozvrh vyplňuje duchovní správce farnosti prostřednictvím webového rozhraní http://katalog.doo.cz/webcis/. Duchovním správcům, kteří budou žádat o kanonickou misi pro laické katechety, připomínáme, že je zapotřebí se přihlásit jako fyzická osoba (např. jnovak@doo.cz).

 

Na našich webových stránkách naleznete bližší informace o kanonických misích, směrnici o udělování kanonických misí v naší diecézi a o odměňování vyučování náboženství laiků.

KURZ UČITELSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ

 

Sobota 12. června byla pro studenty kurzu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství významným dnem. Po dvou semestrech online výuky mohlo proběhnout první prezenční setkání v budově biskupství.

Setkání studentů kurzu bylo zahájeno mší svatou v kostele sv. Václava, kterou celebroval P. Mag. Tomáš Cyril Havel, Dr.theol., odborný asistent náboženské pedagogiky na Katedře Pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity a garant kurzu. Více zde.

MENTORING

 

Slavnostní zakončení základního kurzu mentoringu

V pondělí 21. června předal biskup Martin David osvědčení o úspěšném absolvování základního kurzu mentoringu osmi absolventům. Kurz byl akreditován v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR. Více zde.

Setkání mentorů ostravsko-opavské diecéze

V pátek 11. června proběhlo na biskupství setkání stávajících i nových mentorů ostravsko-opavské diecéze. Mentoring je forma osobního doprovázení katechety v oblasti jeho profesního rozvoje a v naší diecézi jej vyučujícím náboženství a katechetům nabízíme již třetí rok. Více zde.

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ SE SVATOU LUDMILOU

 

Olomoucké arcidiecézní centrum pro rodinný život připravilo u příležitosti 1100 let od úmrtí sv. Ludmily projekt Prázdninové putování rodin se sv. Ludmilou. Putování je inspirováno příběhem Babička od spisovatele Ivana Renče. Rodiny mohou navštívit místa, kde sv. Ludmilu uctívali naši předkové, kde je vyobrazena nebo kde jsou po ní pojmenované charitní či sociální služby.

Více informací zde.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ NA KATECHETICKÉM A PEDAGOGICKÉM CENTRU

 

V průběhu července a srpna budeme čerpat dovolenou. Před případnou návštěvou se ujistěte telefonicky, zda vám daný den můžeme být k dispozici. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto!

POZVÁNKY

 

Nabídku vzdělávání a podpory na nový školní aktuálně připravujeme a souhrnně o ní budeme informovat koncem měsíce srpna. Již nyní se můžete přihlašovat na semináře, které jsou naplánovány na začátek nového školního roku:

 

METODICKÝ DEN PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

Metodický den je určen nejen začínajícím vyučujícím, kněžím i laikům, ale také vyučujícím s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 30. 9. 2021
od 14.00 do 18.00 h v budově biskupství.

Plakát ke stažení zde. Přihlašovat se můžete na www.doo.cz/prihlaska.

 

SKRYTÝ POTENCIÁL SMÍŠENÝCH SKUPIN

Nový seminář, který se v loňském roce nemohl uskutečnit, chce být nabídkou a povzbuzením pro vyučující náboženství a katechety, kteří učí náboženství ve skupinách žáky různého věku. Seminář se uskuteční v budově biskupství v úterý 14. 9. 2020 od 14.00 do 18.00 h.

Plakát ke stažení zde. Přihlašovat se můžete na www.doo.cz/prihlaska.