Informace březen 2024

Milí přátelé,

uprostřed postních dnů se můžeme nechat oslovit slovy modlitby svaté Faustyny Kowalské, které zaznívají v závěru tohoto Informačníku a která vyjadřují hlubokou důvěru v Ježíše Krista. Nechť je On v každém dni naší mocí a my se díváme do budoucnosti s velikonoční nadějí.

INFORMACE

Jaká bude katecheze a výuka náboženství v příštích letech v naší diecézi?

Na 20 vyučujících, katechetů a kněží a jáhnů se bude touto otázkou zabývat v příštích týdnech a měsících. Po téměř dvou letech příprav, diskuzí v děkanátech jak s kněžími, tak s laickými vyučujícími a katechety se v sobotu 10. února 2024 rozběhl projekt Spoluutváříme budoucnost katecheze a náboženské výchovy v naší diecézi, který v sobě zahrnuje revizi Osnov k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.–9. ročníku základní školy a vytvoření Rámce pro náboženskou výchovu a pro katechezi školních dětí v naší diecézi ostravsko-opavské.

Východiskem je nové Direktorium pro katechezi a také probíhající změny ve školství, především tzv. Velké revize Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Direktorium jasně hovoří o oddělení školního vyučování, které předává žákům znalosti o podstatě křesťanství a o křesťanském životě, a katecheze, která podněcuje osobní přilnutí ke Kristu a zralost křesťanského života.

Celkem tři pracovní skupiny se tedy budou zabývat jedním ze vzdělávacích období žáků mezi 1. a 9. ročníkem ZŠ a na základě principů synodality společně tvořit jeden Rámec pro náboženskou výchovu a pro katechezi dětí školního věku v naší diecézi. Věříme, že se prvních výstupů dočkáme do roka. Na jaře příštího roku bychom s ním chtěli seznámit a diskutovat nad ním s kněžími, vyučujícími náboženství, katechety i rodiči dětí. V návaznosti na něj pak budou vznikat modelové školní vzdělávací programy a katechetické programy pro naši diecézi a poté také samotná metodická podpora a materiály do školního i farního prostředí.

Těší nás, že na zahájení projektu přijela také odborná konzultantka projektu Mgr. Veronika Blažek Iňová, Ph.D. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovic. Jsme vděční za všechny spolupracovníky, kteří s námi spoluutváří budoucnost katecheze a náboženské výchovy v naší diecézi, a prosíme o modlitbu za ně i za celý projekt.

Kurz výroby biblických postaviček a duchovní obnova s ČKBD

Těší nás, že o kurz výroby biblických postaviček konaný v pátek 16. února a sobotu 17. 2. 2024, který vedla PhDr. Marie Klašková z Českého katolického biblického díla, byl velký zájem. Věříme, že ušité postavičky budou ve farnostech dobře sloužit.

Od čtvrtka 22. února do neděle 25. února 2024 se v Exercičním domě v Českém Těšíně uskutečnila duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem. Téměř dvacítku účastníků provázeli doc. Petr Chalupa, Th.D. a PhDr. Marie Klašková tématem „stáří v Bibli“.

Inspirace na dobu postní a Velikonoce

Hledáte-li ještě inspiraci k prožití doby postní, padlet tipů naleznete zde.

Vstupy do výuky ZŠ – Poselství křesťanských Velikonoc

Koncem února proběhly dva semináře pro nové lektory vstupů do výuky ZŠ. Ti spolu se stávajícími lektory realizují v období před Velikonocemi programy na jednotlivých školách.

V loňském roce se jednalo o 22 škol se zhruba 3 300 žáky. Zprávu z letošní statistikou vám nabídneme v následujícím Informačníku.

Rádi bychom popřáli všem lektorům, aby na školách zažili přijetí a otevřenost ze strany žáků a učitelů, aby se jich mohlo dotknout velikonoční poselství naděje.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři. Pokud není uvedeno jinak, semináře a přednášky se konají v budově biskupství v Ostravě a je nutné se na ně nejpozději dva dny předem přihlásit na https://www.doo.cz/prihlaska/

Těšíme se na setkání s vámi!

Metodika k encyklice Laudato si´

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 se od 8.30 do 12.15 uskuteční seminář Metodika k encyklice Laudato si´. Tato encyklika se stala významným církevním dokumentem k tématu ochrany přírody, ve kterém se papež František obrací ke všem lidem. Pojďme se učit vychovávat děti v duchu této encykliky. Mgr. Lenka Bakalová vás seznámí s hlavními myšlenkami encykliky, vysvětlí základní ekologické pojmy a představí praktické ukázky aktivit z metodiky Laudato si´. Seminář se koná na Salesiánském středisku volného času Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava.

Přihlásit se můžete zde.

Kostel v naší obci

„Bydlí“ v kostele Bůh? Jak můžeme pomoci dětem rozvíjet jejich víru v prostoru kostela? Jak lze zprostředkovat porozumění kostelu dětem a mladým lidem bez vyznání?
Seminář vedený Mgr. Šárkou Koflerovou, který se koná v úterý 23. dubna 2024 od 14.00 do 18.00, nabídne vhled do projektového způsobu výuky na téma kostel a množství metodicky zpracovaných námětů, které je možné využít k sestavení projektu pro školy, nebo k obohacení mimoškolní výuky náboženství, ale také jako inspiraci pro přípravu programu v rámci Noci kostelů.

V případě zájmu se hlaste zde.

DALŠÍ NABÍDKA

Úvod do modlitby žalmů

V úterý 5. března 2024 proběhne od 19.00 online setkání s Dr. Anneliese Hecht nad knihou Žalmů, konkrétně nad žalmy 1, 42 a 43.

Překlad zajištěn, kurzovné 150 Kč. Více informací naleznete zde.

Kartičky k nedělním evangeliím

Centrum pro katechezi v Olomouci připravilo pro školní rok 2024/2025 sérii Kartiček k nedělním evangeliím. Přední strana bude obsahovat obrázek a text k nedělnímu evangeliu. Na zadní straně bude aktivita pro děti.

Velikost jedné karty je 103 x 64 mm a cena sady 30 Kč, sleva při osobním odběru. Objednávky je třeba zaslat do 25. března 2024 přes objednávkový formulář.

Fundamentální katechetika

Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. napsal novou monografii Fundamentální katechetika, která nabízí uvedení do studia katechetiky. Kniha čtenáře provede dějinami katecheze přes její obsahy až k pojetí katechety podle papeže Františka.

Cestou dvou bratří

V letošním roce probíhá již po devatenácté výtvarná soutěž Cestou dvou bratří. Zúčastnit se jí mohou děti od 3 do 11 let a jejím cílem je přiblížit jim kořeny naší kultury s pozitivním příkladem svatých Cyrila a Metoděje pro život v současnosti.

Více informací k soutěži včetně konkrétního zadání či termínu odevzdání hledejte zde.

Umělá inteligence a náboženství

Nezisková iniciativa AI dětem vydala příručku Obecný úvod do umělé inteligence. Příručka nabízí začátečníkům základní vhled do oblasti umělé inteligence (Artificial Intelligence = AI). Její kapitoly zpracovali odborníci tak, aby nevyžadovaly vstupní znalosti.

Naleznete v ní mimo jiné stručnou historii umělé inteligence, kapitoly věnující se vztahu umělé inteligence a etiky, práva nebo vysvětlení Proč umělá inteligence diskriminuje. Zvlášť chceme upozornit na kapitolu Umělá inteligence a náboženství, kterou zpracoval Mgr. František Štěch, Th.D. z ETF UK.

Další informace k tématu AI a digitalizace pro náboženské vzdělávání najdete rovněž v našem rozcestníku (padletu).