Informace březen 2023

Milí přátelé,

co je smyslem doby postní?

Doba postní v nás může vzbuzovat pocit, že bychom měli zrealizovat všechny své dobré touhy, které v naší mysli a srdci zatím čekají na svou příležitost – a to ve vztahu k druhým, k Bohu či k sobě. Kéž nás osvobodí a povzbudí, že Bůh nás přijímá a miluje i bez podaného výkonu. Vytvořme si v této době čas pro Boha, abychom obnovili a prohloubili vztah s Ním a načerpali tak pro svou další službu druhým.

INFORMACE

Nabídka duchovních obnov

Jak jsme vás již informovali, bylo letos zrušeno konání tradiční duchovní obnovy s ČKBD. Chcete-li v době postní setrvat v tichu před Bohem, nebo se nechat oslovit Božím slovem, nabízíme vám přehled míst na Moravě, kde se konají jedno či vícedenní duchovní obnovy.

postní rekolekce pro katechety, které pořádá olomoucké katechetické centrum a které proběhnou od 17. do 19. března 2023 na Velehradě
– nabídka duchovních obnov pro postní dobu na stránkách naší diecéze
– exerciční domy v Českém Těšíně, na Hostýně, na Velehradu
Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce

Inspirace na dobu postní

Ve středu 22. února začala doba postní. Hledáte-li inspiraci k jejímu prožívání v rodině, ve farnosti, ve škole, připravili jsme pro vás přehled našich tipů. Jejich shrnutí naleznete na našich stránkách zde.

Metodické náměty k využití krátkých filmů ve výuce

Na našich webových stránkách v sekci Databáze materiálů ke stažení je volně k dispozici materiál s metodickými náměty k využití krátkých filmů ve výuce předmětu Náboženství či při katechezi. Nejedná se o materiál nový, představili jsme jej na děkanátních setkání v roce 2019, ale protože má Salesiánské mediální centrum, na jehož krátká videa odkazujeme, nový web, tento materiál jsme upravili a tímto na něj také upozorňujeme.

V materiálu naleznete obecná pravidla pro práci s filmem a např. dva konkrétní náměty na zařazení krátkých filmů do výuky náboženství vycházejí z metodik pro výuku náboženství pro 5. a 7. ročník ZŠ. Materiál obsahuje také tipy, odkud čerpat konkrétní filmy.

Z DALŠÍ  NABÍDKY

Jarní miniškola liturgiky – Velikonoční triduum

Institut pro liturgickou formaci – liturgie.cz pořádá v sobotu 25. března 2023 Jarní miniškolu liturgiky na téma Velikonoční triduum. Setkání se koná u augustiniánů na Starém Brně a zahrnuje společnou modlitbu hodin, mši svatou a přednášky, které připravují P. Lukáš Jambor, P. Pavel Kopeček, P. Tomáš Koumal a P. Radek Tichý.

Záznam přednášky Výchova k víře v digitální době

Na YouTube kanálu řeholních sester Dcer svatého Pavla, „paulínek“ je k dispozici záznam přednášky sestry Rose Pacatte s názvem Výchova k víře v digitální době, která se konala 26. ledna 2023.

Záznam z konference Náboženská a etická výchova a katecheze

V pátek 27. ledna 2023 proběhla online konference Náboženská a etická výchova a katecheze. Úvodní slovo pronesl prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. Z mnoha příspěvků doporučujeme k poslechu především doc. PhDr. Ludmilu Muchovou, Ph.D., která hovořila k tématu Náboženská výchova v ČR.

Konferenci pořádala Česká křesťanská akademie a Česká společnost pro katolickou teologii.

POZVÁNKY

Přehled nabídky vzdělávání pro vyučující náboženství, katechety a kněze naleznete v našem kalendáři. Přednášky a semináře se konají v budově biskupství v Ostravě.

Těšíme se na vás!

Vzdělávání jako celistvý proces

Poslední přednášku tříletého kurzu celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství / Výchova ke křesťanství přednese Mgr. Eva Muroňová, Ph.D. v sobotu 18. března 2023 od 9.00 do 16.30 a bude se věnovat obecné a oborové didaktice s ohledem na výuku předmětu náboženství. V případě zájmu naleznete více informací zde. Je nutné se přihlásit na www.doo.cz/prihlaska.