Individuální supervize online

20.4.2020

Záleží nám na tom, abyste nezůstali v současné nelehké době bez pomoci a podpory. Individuální supervize nabízí bezpečný prostor nahlédnout věci spojené s katechetickou službou nebo s jejím současným omezením z jiné perspektivy, utřídit si myšlenky, uvolnit je od přebytečného napětí, zažít tolik potřebný pocit, že nejsme sami.

Nabídka je určená všem vyučujícím náboženství, kněžím i laikům, z ostravsko-opavské diecéze a v současné době je možnost ji uskutečnit po dohodě termínu a času se supervizorem také online.

Přihlašování k online supervizi:

P. Mgr. Marek Jargus
email: mjargus@seznam.cz
mobil: 604 877 253
skype adresa: marek.jargus1