Financování výuky náboženství na školách

25.6.2019

V rámci nových pravidel financování nebude hrazena přímá pedagogická činnost realizovaná v nepovinných předmětech. Jedinou výjimkou je právě nepovinný předmět Náboženství, jehož výuka má samostatnou úpravu ve školském zákoně.

Za zákonem stanovených podmínek je povinností školy nepovinný předmět Náboženství vyučovat. Proto bude jeho výuka hrazena z rezervy krajského úřadu. Pravidla pro využití rezervy jsou stanovena pro kraje závaznou směrnicí vydávanou MŠMT. Tedy pokud bude škola vyučovat nepovinný předmět Náboženství, požádá krajský úřad o financování.

Výše uvedená informace byla poskytována ředitelům základních školách na seminářích, které během jarních měsíců MŠMT pořádalo ve všech krajích ČR.