Evangelizace v naší diecézi

28.1.2020

Zcela zásadní otázku své víry si v sobotu 25. ledna položili účastníci konference na téma „Evangelizace v naší diecézi“, kterou připravilo Katechetické a pedagogické centrum.  V sále ostravského biskupství bylo plno. Na akci se přihlásilo téměř sedmdesát zájemců. Každý měl možnost říct, jak si předávání radostné zvěsti představuje a jak se sám chce do evangelizace v diecézi zapojit.

Do tématu uvedl účastníky setkání pomocný biskup Martin David, který ve své přednášce shrnul základní body papežské exhortace Evangelii Gaudium, která k evangelizaci přímo vybízí. Papež František ve svém textu odpovídá na čtyři otázky evangelizace: „Kdo? Komu? Jak? Proč?“. Biskup Martin na základě papežových textů jednotlivé otázky upřesnil.

„Bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání své víry je aktivním subjektem evangelizace každý křesťan,“ připomněl článek 120 z dokumentu Evangelii Gaudium biskup Martin. Není to tedy jen úkol pro posvěcené osoby nebo křesťany speciálně k této činnosti určené. „Evangelizovat může každý z nás,“ dodal biskup Martin.

Zajímavá odpověď je však na otázku, komu se má evangelium hlásat? Nejsou to jen lidé, kteří neznají Ježíše Krista. Velmi široká je skupina pokřtěných osob, která však jako křesťané nežije.  Otec biskup Martin tuto skupinu specifikoval na základě statistických čísel, která jsou k dispozici. Na území diecéze dle sčítání z roku 2017 žije 1,5 milionů lidí, z nichž je pokřtěných 47 %. To by znamenalo, že v diecézi žije půl milionů pokřtěných katolíků. Nedělní bohoslužby však navštěvuje z celkového počtu obyvatel 3,7 % z nich. To by odpovídalo číslu okolo 55 tisíc. Evangelizovat v naší diecézi tak může znamenat oslovení těch zbývajících 450 tisíc pokřtěných.

Jak na to? Nad tím se zamysleli účastníci semináře v menších skupinkách. Otázky zněly: „Jak by podle vás měla církev evangelizovat? A jakých zásad by měla při evangelizaci používat?“ Podněty z jednotlivých skupinek představil všem přítomným vždy jeden z členů pracovní skupiny. Nápadů se našla celá řada. „Zapojení se do aktivit obce. Být přítomni ve veřejném prostoru. Evangelizovat v nejbližším okolí. Nebýt uzavření a zahledění do sebe. Mít funkční farní rady. Společná modlitba. Osobní svědectví. Zkušenosti s Bohem. Využití komunikačních a sdělovacích prostředků. Mít pastorační plán.“

Papíry formátu A3 zaplnily desítky nápadů. Mezi zásadami se objevovala slova jako pravdivost, věrohodnost, srozumitelnost, pokora, pohostinnost, laskavost, nebát se nebo nebýt sám. Úkolem organizátorů setkání bude jednotlivé podněty zpracovat a dát k dispozici na webových stránkách biskupství k inspiraci pro jednotlivé farnosti a společenství.

Program celodenního semináře v jeho odpolední části doplnily prezentace v diecézi existujících evangelizačních aktivit – Evangelizační kurz Alfa v Kopřivnici, Škola křesťanského života a evangelizace, Farní evangelizační buňky z Frýdku, ostravští salesiáni Dona Bosca se zkušenostmi pastorací Romů nebo manželé Wormovi, kteří představili prorodinné aktivity na Jesenicku, jež mají evangelizační rozměr.

Závěr programu patřil hledání vlastní osobní odpovědi na to, jak já mohu evangelizovat. S čím chci začít. Každý mohl říct a také napsat na lístek aktivitu, s níž se bude snažit zapojit do evangelizačního úsilí ve svém okolí, farnosti, diecézi. Ať už to bude návštěva sousedů, nemocných, vlastních příbuzných nebo zorganizování farní akce nebo pouti. Všechny tyto osobní podněty zcela zaplnily mapu ostravsko-opavské diecéze.

Napsal Mgr. Bc.  Pavel Siuda

 

Prezentace a výstupy ze semináře

 

o. biskup Martin 

Alfa – prezentace

Salesiáni – prezentace

Wormovi – prezentace

Farní evangelizační buňky – prezentace

Škola křesťanského života a evangelizace – prezentace

Výstupy práce skupin

Zásady evangelizace

Myšlenky papeže Františka na téma Evangelizace