Christus vivit

8.2.2020

„Kristus žije a chce, abys žil!“ – Těmito slovy se papež František obrací k mladým lidem i k celému Božímu lidu ve své poslední posynodní apoštolské exhortaci.

Seminář přiblíží výjimečný proces synody o mladých, shrne základní body papežského dokumentu a nastíní impulzy pro naši církevní a pastorační praxi.

Přihlásit se můžete do 6. 2. 2020 na www.doo.cz/prihlaska

Plakát Christus vivit