Byl spuštěn web k Biblickému dni nejen pro děti

30.9.2019

V sobotu 9. 11. se uskuteční od 9 hod. v diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Biblický den nejen pro děti. Akce je určena především pro rodiče s dětmi mladšího, i předškolního věku a pro děti základní školy, ale i pro dospělé účastníky. Garantem je biblista P. ThLic. Marek Kozák.

Téma Biblického dne je starozákonní prorok Mojžíš a pro účastníky jsou připraveny workshopy, biblická olympiáda, přednáška pro rodiče, interaktivní stanoviště se zajímavými úkoly, fotokoutek v biblickém oblečení a mnoho dalšího. Pro účastníky bude připraven oběd a na závěr bude mše svatá. Děti si také přinesou do farností plakátek, který může být inspirací pro Den Bible ve farnosti.

Na webu www.biblickyden.cz naleznete bližší informace a nabídku workshopů a aktivit, které jsou pro vás připraveny.

Přihlašovat se můžete na www.doo.cz/prihlaska. Pozor, přihlašování končí 20. října!