Biblický den nejen pro děti

9.11.2019

V sobotu 9. 11. se uskuteční od 9 hod. v diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Biblický den nejen pro děti. Akce je určena především pro rodiče s dětmi mladšího, i předškolního věku a pro děti základní školy. Téma Biblického dne je starozákonní prorok Mojžíš a pro účastníky jsou připraveny workshopy, biblická olympiáda, přednáška pro rodiče, interaktivní stanoviště se zajímavými úkoly, fotokoutek v biblickém oblečení a mnoho dalšího. Pro účastníky bude připraven oběd a na závěr bude mše svatá. Účastníci si také přinesou do farností plakátek, který  může být inspirací pro Den Bible ve farnosti.

Více informací naleznete na webu www.biblickyden.cz (připravuje se).

Je zapotřebí se přihlásit do 20. 10. 2019 na www.doo.cz/prihlaska

Akci pořádáme ve spolupráci s Diecézním střediskem mládeže, Centrem pro rodinu a sociální péči, z. s. a Českým katolickým biblickým dílem.