Biblický den nejen pro děti

15.11.2019

V sobotu 9. listopadu se v prostorách Základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí uskutečnil první Biblický den nejen pro děti.

Stovka účastníků, mezi nimiž převažovaly rodiny s dětmi, mohla během programu navštívit řadu aktivit pro různé věkové skupiny. Tématem celého dne byla biblická postava Mojžíše a k tématu se vázaly obsahy jednotlivých aktivit.

Předškolní děti se pod vedením paní Václavy Smejové staly prostřednictvím vyprávění účastníky záchrany Mojžíše jako malého děťátka. Mladší školní děti mohly spolu s Marií Klaškovou a o. Petrem Chalupou z Českého katolického biblického díla prožít situaci Mojžíše a Izraelitů na poušti, kde neměli vodu. Děti i dospělí mohli také navštívit interaktivní program se zajímavými úkoly, který pro ně připravili Kateřina a Jan Makyčovi. Děti staršího věku si mohly prostřednictvím LARPU (rolové hry) zakusit vyjednávání Mojžíše s faraonem o propuštění Izraelitů z Egypta. Touto aktivitou je provedl zkušený lektor Kamil Kozelský spolu se svým bratrem Oldřichem. Starší žáci se zúčastnili Biblické olympiády na téma Matoušova evangelia a starozákonní knihy Exodu. Biblickou olympiádu již několik let připravují o. Marek Kozák a o. Dobromil Zifčák. Dospělí účastníci si vyslechli přednášku garanta Biblického dne, o. Marka Kozáka.

Ve fotokoutku si zájemci se mohli vyzkoušet oblečení podobné tomu, jaké nosili Izraelité, a fotografii si hned odnést domů. Kdo chtěl, mohl si vyrobit obal na rodinnou Bibli pod vedením paní Agáty Bezděkové (Doležalové) a Olgy Stuchlé.

Přede mší svatou, kterou ve staroveském kostele sloužil o. biskup Martin, si účastníci z každé farnosti vyrobili plakát, který pak odvezli do svých farností nejen jako památku na prožitý den, ale především jako inspiraci ke slavení Dne Bible ve svých farnostech.

Na přípravě této akce se podílela všechna pastorační střediska naší diecéze – Centrum pro mládež, Katechetické a pedagogické centrum a Centrum pro rodinu. Fotogalerie zde