Jak pracovat s filmem ve výuce náboženství

1.4.2019

Metodické náměty pro práci s krátkými filmy ve výuce náboženství aktuálně přinášíme na probíhajících setkáních katechetů v děkanátech. Zpracovaný materiál naleznete také v naší databázi materiálů ke stažení na webu.

Pokud chcete filmy ve výuce používat, dobrým zdrojem mohou být stránky Salesiánského mediálního centra, příp. také nabídka projektu Jeden svět na školách.

V archivu České televize naleznete jednotlivé díly z cyklu Biblická pátrání. Královna Ester, Dobrý pastýř, Pokušení na poušti nebo Zjevení Janovo – to jsou názvy jednotlivých dílů seriálu, který je určený dětem od 8 do 12 let. Autoři seriálu si dali za cíl přiblížit dnešním dětem moderní a zábavnou formou starozákonní a novozákonní příběhy tak, aby si osvojily alespoň jejich základní znalost.