Adventní inspirace

22.10.2019

Advent letos začíná nedělí 1. prosince, proto je dobré se už v listopadu porozhlédnout po materiálech, které pomohou k dobrému prožití adventní doby ve farnostech i v rodinách.

Slavíme svátek svatého Mikuláše

Na webu www.metodickeinspirace.cz je zdarma ke stažení publikace Svatý Mikuláš – člověk plný Boží lásky. Obsahuje 12 metodických návodů pro setkání dětí (dětí a dospělých) a nabízí možnost, jak s dětmi v mateřské škole, ve škole či ve farnosti prožít svátek svatého Mikuláše tak, aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství. Na webu naleznete ke stažení také obrazové přílohy.

Adventní programy a aktivity do farností

databázi materiálů ke stažení na našem webu naleznete řadu námětů k adventním nedělním promluvám pro mše s účastí dětí i ke katechezím pro různé věkové kategorie.

Adventní programy do farností tradičně každý rok připravuje brněnské Diecézní katechetické centrum i olomoucké Centrum pro katechezi.

Časopis Duha pro advent v rodině 

3.11. vyjde adventní kalendář časopisu Duha s příběhy na každý den o tom, jak pan učitel Jakub Jan Ryba napsal Českou mši vánoční, která se poprvé ozvala z kůru kostela Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále v roce 1786. Součástí budou obrázky papírového betléma k vystřihování. Další adventní číslo Duhy bude zaměřeno na rodinu – rodokmen, příbuzenské vztahy a přemýšlení o tom, čím je náš domov originální a co dělat, aby se v něm všem dobře žilo. Na číslo o rodině naváže poslední předvánoční číslo věnované Svaté rodině.

K nahlédnutí zde https://petrinum.com/domu/529-adventni-kalendar-2019-hej-mistre-.html

Adventní kalendáře

Na internetu bývá v posledních letech ke stažení adventní misijní kalendář Papežských misijních děl. Adventní cestičku k Bohu obvykle připravuje Centrum pro rodinný život Olomouc. Interaktivní adventní kalendář České televize bude spuštěn v neděli 1. prosince.

Adventní zamyšlení pro dospělé

Dospělí mohou impulsy ke ztišení a zamyšlení během adventu najít v malém trhacím adventním kalendáři s magnetkou, který připravuje olomoucké Centrum pro katechezi. Více informací očekávejte na webu olomouckého centra.

Pastorační středisko brněnské diecéze připravuje každý rok Průvodce adventem s texty na zamyšlení jako mobilní aplikaci dostupnou z Obchod Play.