Informace červen 2021

Pokud se nezobrazuje správně, klikněte zde.

Milí přátelé,

 

srdečně vás zdravíme na začátku měsíce června. Sluneční paprsky nás zatím moc nezahřívají, ale Boží dobrotu a náklonnost, které zahřívají lidská srdce, můžeme zakoušet každý nový den, třeba v podobě vlídného slova a zájmu o druhé. Po dlouhé době života v izolovanosti se pomalu navracíme ke vzájemnému setkávání s lidmi kolem nás.
Setkání s druhým člověkem je vždy příležitostí vnášet do světa dobro a lásku. Myslíme na to
i při přípravě setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé, které se uskuteční tradičně
1. července.

Těšíme se na setkání s vámi!

SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIN S OTCEM BISKUPEM NA PRAŠIVÉ 2021

 

V letošním roce je nutné se na akci předem přihlásit. Přihlašování je spuštěno od  1. 6. 2021 do 24. 6. 2021 na webových stránkách https://prasiva.prorodiny.cz/.

Od letošního ročníku na přípravě akce spolupracují všechna pastorační centra Biskupství ostravsko-opavského: Centrum pro rodinu, Katechetické a pedagogické centrum a Diecézní centrum mládeže.

Letošní setkání má motto: „Táta, máma, holka, kluk, rodina nám není fuk!“. Téma je zvoleno k Roku rodiny „Amoris laetitia“, který byl vyhlášen papežem Františkem.

Z důvodu opatření ke snížení rizik nákazy koronavirem je upravena organizace celé akce. Místo zahájení bude jako každý rok v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. Stanoviště budou rozmístěna již cestou na Prašivou. Procházet jednotlivými stanovišti bude možné po skupinách: rodiny nebo skupiny dětí s doprovodem.

Nebude se konat tradiční dopolední program (úvodní program a mše svatá). Čas zahájení
i ukončení akce pro účastníky bude individuální podle přihlášení.

Plakát ke stažení zde.

 

SBÍRKA STARÝCH MOBILŮ

 

V rámci setkání tradičně probíhá doprovodná charitativní aktivita. Před dvěma lety děti malovaly kapku vody na podporu organizace Praga-Haiti. Výtěžek sbírky podpořil výstavbu studny na Haiti, která dostala název Prašivá.

 

V letošním roce proběhne v rámci setkání sbírka starých mobilních telefonů. Za každý přinesený mobilní telefon poputuje částka 10 Kč na podporu Poradny pro vztahy a rodinu, kterou provozuje Centrum pro rodinu a sociální péči, z. s.

ŽÁDOSTI O KANONICKÉ MISE

 

Žádosti o kanonické mise jsou od roku 2019 podávány výhradně elektronicky. Žádost vyplňuje duchovní správce farnosti prostřednictvím webového rozhraní http://katalog.doo.cz/webcis/.

Udělování kanonických misí v diecézi řídí vlastní směrnicí.

 

SLUŽBA LAICKÉHO KATECHETY

 

Svatý stolec zveřejnil 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Dokument, kterým se oficiálně ustanovuje laická služba katechety, zdůrazňuje, že dnešní svět si žádá uznání „přítomnosti laiků a laiček, kteří se v síle svého křtu cítí povolání ke spolupráci na službě katecheze“.

Motu proprio připomíná, že prvním katechetou ve své diecézi je biskup a na druhé straně prvními katechety v rodinách zůstávají rodiče. Papež nicméně povzbuzuje k docenění laiků, kteří spolupracují na službě katecheze a vycházejí vstříc „mnoha těm, kdo čekají na poznání krásy, dobroty a pravdy křesťanské víry“. Úkolem pastýřů zůstává rozpoznat laické služby, které dokáží reagovat na proměnu společnosti a vnášet křesťanské hodnoty do sociálního, politického a ekonomického světa. Více zde.

Papež v dokumentu vysvětluje identitu katechety jako svědka víry, učitele, mystagoga, průvodce a pedagoga. Kompetence laického katechety se mají rozvíjet prostřednictvím modlitby, studia a přímého podílu na životě komunity.

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v brzké době zveřejní zvláštní obřad, kterým budou laičtí katecheté k této službě pověřováni. Papež František vybízí jednotlivé biskupské konference, aby vypracovaly formační postupy a kritéria pro tuto novou službu v souladu s dokumentem a na základě vlastního partikulárního práva. Více zde.

JAK REAGOVAT NA DEZINFORMACE A KONSPIRACE VE TŘÍDĚ?

 

Organizace Člověk v tísni zpracovala sadu doporučení, která mohou vyučujícím pomoci, jak reagovat na sdělování a šíření konspiračních informací ve skupině dětí. Materiál byl vytvořen ve spolupráci s expertem na dezinformace Jaroslavem Valůchem a s několika vyučujícími. Zájemci zde najdou konkrétních postupy a tipy, které se během reakcí na nepravdivé či zavádějící informace osvědčily. Brožuru si můžete stáhnout zde.

POZVÁNKY

 

Nabídku vzdělávání a podpory na nový školní aktuálně připravujeme a souhrnně o ní budeme informovat koncem měsíce srpna. Již nyní se můžete přihlašovat na semináře, které jsou naplánovány na začátek nového školního roku:

 

METODICKÝ DEN PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

Metodický den je určen nejen začínajícím vyučujícím, kněžím i laikům, ale také vyučujícím s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 30. 9. 2021
od 14.00 do 18.00 h v budově biskupství.

Plakát ke stažení zde. Přihlašovat se můžete na www.doo.cz/prihlaska.

 

SKRYTÝ POTENCIÁL SMÍŠENÝCH SKUPIN

Nový seminář, který se v loňském roce nemohl uskutečnit, chce být nabídkou a povzbuzením pro vyučující náboženství a katechety, kteří učí náboženství ve skupinách žáky různého věku. Seminář se uskuteční v budově biskupství v úterý 14. 9. 2020 od 14.00 do 18.00 h.

Plakát ke stažení zde. Přihlašovat se můžete na www.doo.cz/prihlaska.