Informace květen 2021

Pokud se nezobrazuje správně, klikněte zde.

Milí přátelé,

 

prožíváme začátek měsíce května – měsíce plného květů, které svými barvami, vůněmi i tvarem proměňují přírodu kolem nás. Svatý František nabízí, abychom považovali přírodu za krásnou knihu, v níž k nám promlouvá Bůh a předává nám něco ze své krásy a dobroty.

 

Přejeme vám, abyste v májových dnech mohli zakoušet krásu v přírodě, třeba i s knihou v ruce z naší knihovny, kterou jsme nově připravili a umístili na náš web.

KNIHOVNA KATECHETICKÉHO A PEDAGOGICKÉHO CENTRA

 

V nové sekci našeho webu s názvem KNIHOVNA vám nabízíme přehled knih uložených v naší knihovně. V seznamu je možné filtrovat nebo hledat podle jména autora, názvu knihy nebo ISBN. Pokud chcete zadat nové vyhledávání, je potřeba vymazat předchozí kliknutím na ikonu křížku vedle vyhledávacího pole.

 

Knihy půjčujeme zdarma na základě žádosti zaslané na e-mail kpc@doo.cz. Do zprávy napište název knihy, jméno autora a své kontaktní údaje. Pracovnice KPC s vámi dohodne další postup. Obvyklá výpůjční doba je 30 dnů. Tímto způsobem si lze vypůjčit většinu knih, výjimku tvoří knihy v němčině (nebo dalších jizích jazycích), které jsou pouze k nahlédnutí při osobní návštěvě.

 

PLÁNUJEME SETKÁNÍ VYUČUJÍCÍCH NÁBOŽENSTVÍ A KATECHETŮ V DĚKANÁTECH

 

Školní rok se pomalu blíží ke svému závěru. Ani v tomto roce neprobíhala výuka náboženství a katecheze podle našich plánů. Co jsme jako vyučující náboženství a katecheté během školního roku prožívali, s jakými úskalími a výzvami jsme se při distanční výuce potýkali? Kdo učil a kdo ne? Co se nám ukázalo jako smysluplné a co naopak? Co bychom chtěli v oblasti výuky náboženství a katecheze změnit? A co zachovat?

 

Pokud to protiepidemická opatření umožní, rádi bychom se s vámi v děkanátech setkali a společně se za uplynulým obdobím ohlédli. V případě, že nám vládní opatření umožní setkání uskutečnit, zašleme pozvánky s termínem a časem setkání v jednotlivých děkanátech e-mailem. Pro účastníky máme připravený malý dárek. Těšíme se na setkání s vámi!

 

OBJEDNÁVKA MATERIÁLŮ PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ A KATECHEZI VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

Objednávku materiálů pro výuku náboženství  na nový školní rok je zapotřebí odeslat  do 31. května 2021 Karmelitánskému nakladatelství v Ostravě elektronicky na emailovou adresu caritas@kna.cz nebo poštou na adresu Knihkupectví Caritas, Puchmajerova 10, 702 00 Ostrava 1.  Objednávkový formulář s cenami naleznete  na našich webových stránkách kpc.doo.cz v sekci VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, Formuláře. Ve formuláři jsou uvedeny ceny z minulého roku. Ceny materiálů budou aktualizovány prodejcem až podle množství objednávek.  Další možností je objednat materiály přímo u nakladatele: zadat objednávku prostřednictvím e-shopu na stránkách Kartuziánského nakladatelství: http://www.kartuzianbrno.cz/.

 

Pracovní listy v polském jazyce (1.–5. tř.) se v síti nakladatelství neprodávají. Můžete je získat v elektronické podobě na základě objednávky na kpc@doo.cz.

 

Metodika a pracovní listy pro 8. třídu UTVÁŘET ŽIVOT již není v tištěné podobě dostupná a její dotisk se neplánuje. Je dostupná zdarma ke stažení na www.metodickeinspirace.cz

 

NÁMĚTY K MARIÁNSKÉMU MĚSÍCI A KE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

Na našich webových stránkách v databázi MATERIÁLŮ PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ A KATECHEZI si můžete vyhledat a zdarma stáhnout materiály k výuce náboženství a katechezi k tématu Marie a Duch svatý. Po přihlášení se vám databáze rozšíří o materiály v zabezpečené sekci určené jen pro vyučující v naší diecézi.

OHLÉDNUTÍ ZA VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ A KATECHEZÍ PRO DĚTI

 

Z našich webových stránek si můžete stáhnout a vytisknout vysvědčení pro jednotlivé ročníky výuky náboženství. V souvislosti se situací, kdy se většina dětí v tomto školním roce nemohla účastnit prezenční výuky a možnosti výuky byly velmi omezené a individuální,  můžete využít vysvědčení jiným způsobem. V prostoru pro hodnocení se můžete slovně ohlédnout za tím, co jste prožili, za obdobím, kdy nebylo možné se setkávat a v závěru děti povzbudit a pozvat k setkávání v hodinách náboženství v příštím školním roce. Vysvědčení už není možné si zakoupit a dotisk se neplánuje.

 

POŘAD OVEČKY

 

Pořad Ovečky je hravý katechetický pořad určený především pro děti 1. stupně ZŠ. Premiérové díly vysílá TV NOE ve čtvrtek v podvečerních hodinách. Starší díly pořadu můžete shlédnout pod tímto odkazem. Na našich webových stránkách najdete seznam odvysílaných dílů z minulého školního roku k tematickým obsahům zařazeným do výuky náboženství v měsíci květnu a červnu.

 

NÁBOŽENSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM PROSTORU

 

V pondělí 19. 4. 2021 se zúčastnili vyučující náboženství z mnoha diecézí online fóra náboženského vzdělávání na téma Digitalizace ve výuce náboženství. Akci pořádala Katedra pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Účastníci si vyslechli inspirativní příspěvky a v závěru se zamýšleli nad budoucností a proměnou výuky náboženství v současné digitální éře. Přednáška a některé příspěvky byly nahrávány a jsou dostupné na YouTube Teologické fakulty Jihočeské univerzity.

 

POZVÁNKA NA SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIN S OTCEM BISKUPEM NA PRAŠIVÉ

 

Srdečně zveme děti i celé rodiny na setkání s o. biskupem na Prašivé, které se uskuteční tradičně první den prázdnin ve čtvrtek 1. července.

 

Z důvodu opatření ke snížení rizik nákazy koronavirem  bude upravena organizace celé akce. Místo zahájení bude jako každý rok v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách. Stanoviště budou rozmístěna již cestou na Prašivou. Procházet jednotlivými stanovišti bude možné po skupinách: rodiny nebo skupiny dětí s doprovodem.
Nebude se konat tradiční dopolední program (úvodní program a mše svatá).
Čas zahájení i ukončení akce pro účastníky bude individuální podle registrace na webových stránkách: https://prasiva.prorodiny.cz/.

 

Registrace účastníků bude spuštěna 1. 6. 2021 a je k účasti na akci nezbytná.

 

Plakát ke stažení zde.

 

POZVÁNKY ODJINUD

 

Letní škola liturgiky

V termínu od 20. do 25. července 2021 se v Želivském klášteře uskuteční Letní škola liturgiky. Letošním tématem jsou svátosti uzdravení: pomazání nemocných a svátost smíření. Všechny informace a přihlášku najdete zde.