Informace listopad 2020

 

Milí přátelé,

okolnosti spojené s mnohdy nepředvídatelnými změnami v důsledku pandemie doléhají na mnohé z nás. I v této době přinášíme několik podnětů pro vaši službu a přejeme odvahu vstupovat do nepředvídatelného s nadějí, že Život zvítězí.

AKTUALIZOVANÁ NABÍDKA ODKAZŮ PRO UČITELE NÁBOŽENSTVÍ A RODIČE V OBDOBÍ UZAVŘENÝCH ŠKOL

 

Podobně jako na jaře nemůže v současné době probíhat výuka náboženství a katecheze prezenční formou. V minulém Informačníku jsme v rámci přípravy na možnost uzavření škol nabídli platformy pro online komunikaci. Nyní připojujeme aktualizovanou nabídku odkazů se zdroji, které v této době mohou pomoci.

 

Máte-li tip na další zdroj, budeme rádi, když se s námi o něj rozdělíte. Rádi seznam o další kvalitní odkaz rozšíříme. Více zde.

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH A VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

 

Materiály ke stažení

 

Na našich webových stránkách v databázi MATERIÁLŮ PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ A KATECHEZI si můžete pomocí filtru vyhledat a zdarma stáhnout materiály k tématům Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V této době, kdy prožíváme pandemii onemocnění Covid-19, se mohou děti setkat se smrtí nejen při vzpomínce na zemřelé, ale také ve svém okolí nebo v rodině. V naší databázi si můžete vyhledat také materiály, které se tématu smrti dotýkají. Více zde.

 

SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ

 

Dne 13. listopadu je památka sv. Anežky České. Na ČT edu najdete video o životě a poslání svaté Anežky a dokument o jejím svatořečení. Pracovní listy nebo omalovánky k tématu sv. Aněžky si můžete stáhnout na webových stránkách Děti víra. V zabezpečené sekci pro sdílení materiálů na našem webu naleznete metodiku Svatá Anežka a bohatství.

 

DEN BIBLE 2020

 

Rok 2020 vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible. Námětům k prožívání tohoto roku je věnována webová stránka Českého katolického biblického díla. V mimořádných podmínkách letošního roku se však mnohé aktivity nemohou realizovat. Více zde.

 

KNIŽNÍ NABÍDKA

 

Průvodce Biblí

 

V listopadu si můžete za zvýhodněnou cenu u České biblické společnosti objednat knihu Průvodce Biblí. Jedná se o nově revidované a rozšířené vydání a obvyklá doporučená cena je 990 Kč. Do 10. listopadu je možné knihu objednat za výhodnou cenu 590 Kč prostřednictvím objednávkového formuláře nebo přímo v internetovém obchodě.

 

Velká dětská Bible

 

Znovu upozorňujeme na knihu Velká dětská Bible, která je určena těm, kteří odrostli jednoduchým biblickým převyprávěním. Příběhy mají stručné úvody, které vysvětlují, jak se žilo v biblických dobách. Prožitek z četby prohlubují podmanivé ilustrace Martiny Špinkové. Více zde.

 

Zažít Bibli

 

Nová kniha pro moderátory biblických skupin od autorky Anneliese Hechtové. Představuje 24 metod zaměřených na identifikaci, aktualizaci a práci s tělem. Každá z metod je nejen představena, ale autorka upozorňuje na její možné hranice a nabízí také řadu konkrétních příkladů. Více zde.

 

Je smrt jako Duha?

 

Knížka dánské spisovatelky Jeanette Bresson Ladegard Knox klade se srdnatou Emilkou otázky, které si (nejen) děti kladou, a odpovídá na ně něžně i otevřeně zároveň. Více zde.

 

Anna a Anička

 

Kniha, kterou ilustrovala známá malířka Martina Špinková, vypráví příběh babičky Anny a její vnučky Aničky, která se setkává se smrtí. Kniha je postavena na skutečných příbězích. Více zde.

ZAHÁJENÍ KURZU UČITELSTVÍ NÁBOŽENSTVÍ

 

V důsledku vládních nařízení proběhlo zahájení kurzu pro nové učitele náboženství a katechety pouze online. Máme radost, že se studenti neplánovanými změnami  nenechali odradit a v sobotu 17.  10. 2020 se virtuálně setkali prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. První přednášku měl P. Mgr. Tomáš Čirž, Dr. theol., z modulu Člověk jako bytost náboženská.

 

Po dobu trvání vládních omezení bude výuka probíhat distanční formou pouze pro řádné studenty kurzu. Po uvolnění vládních omezení kvůli pandemii Covid-19 budou všechny přednášky v rámci kurzu probíhat v sále biskupství a budou se jich moci účastnit i zájemci z řad veřejnosti.

 

COVID-19 NA KATECHETICKÉM A PEDAGOGICKÉM CENTRU

 

Onemocnění Covid-19 se nevyhnulo pracovnicím Katechetického a pedagogického centra. Pokud jste se nám v první polovině měsíce října nemohli dovolat, bylo to proto, že jsme všechny současně byly v pracovní neschopnosti. E-mailovou poštu jsme se snažily vyřizovat v rámci možností. Prosíme o pochopení, že v této mimořádné situaci byla komunikace s námi omezená. Děkujeme.