Informace říjen 2020

 

Milí přátelé,

srdečně vás zdravíme v měsíci říjnu. V důsledku vyhlášení nouzového stavu prožíváme dobu spojenou s komplikacemi při rušení plánovaných akcí a setkávání, s nejistotou, často i s obavami o zdraví svých blízkých. Krása a barvy říjnové přírody se nám v této situaci mohou zdát docela vzdálené. Ale i letos jsme zváni k vnímání krásy a barevnosti podzimu – nejen v přírodě, ale možná zvlášť v projevech zájmu o druhé, v kreativním hledání způsobů pomoci při současných omezeních, v naslouchání především dětem a starým lidem, ve slovech povzbuzení, v modlitbě za sebe navzájem.

Přejeme vám, abyste byli otevřeni pro neobvyklou barevnost letošního podzimu – abyste vydrželi chlad komplikací, rostli ve všímavosti a žili s vděčností. 

METODICKÉ DOPORUČENÍ MŠMT ČR PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

MŠMT vydalo Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Jedná se o doporučení pro distanční výuku na mateřských, základních, středních a uměleckých školách.

Distanční výuka má dvě obecné formy. Může se jednat o online výuku, která je realizována využitím zvolené  komunikačních technologie, ke které by měli mít přístup a dobře ji ovládat všichni účastníci výuky. Manuál upřesňuje také délku online výuky: pro žáky 1. stupně hodina denně, pro žáky 2. stupně tři vyučovací hodiny za sebou. Trvá-li synchronní online výuka delší časový úsek, v závislosti na věku účastníků klesá schopnost udržení pozornosti a může se projevit negativní vliv i na zdraví dětí. Distanční výuka může probíhat také formou offline, bez využití komunikačních technologií, kdy probíhá sdílení materiálů na konkrétním domluveném místě a čase předání.
Nabízíme ke stažení leták, jak komunikovat s žáky, kteří mají omezené možnosti přístupu na internet.

KOMUNIKAČNÍ PLATFORMY PRO VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

MŠMT ČR v srpnu školám ve svém manuálu pro tento školní rok doporučilo, aby si pro případ nutnosti výuky na dálku kvůli epidemii covidu-19 stanovily jednotnou platformu a způsob komunikace a zjistily možnosti zapojení dětí. Při výuce náboženství ve školách je tedy zapotřebí respektovat volbu školy.

Jiná situace je při výuce náboženství ve farnostech. Z poměrně široké nabídky komunikačních platforem bychom vás chtěli upozornit na dvě aplikace, které můžete využít ke kontaktu s dětmi v době, která by neumožňovala osobní setkávání:

Microsoft Teams

Microsoft Teams je nástroj, který nabízí konverzaci, aplikace, soubory a další obsah do jednoho místa a je součástí služby Office 365 kterou Biskupství ostravsko-opavské využívá. Návod jak pracovat s aplikací Microsoft Teams najdete zde.  

Discord

Na aplikaci Discord jsme upozorňovali již v době nouzového stavu na jaře. Návod jak instalovat a pracovat s aplikací Discord najdete zde.

Přehled dalších komunikačních platforem můžete získat pod tímto odkazem.

 

Výuka náboženství tedy může probíhat i distančním způsobem. Děti i rodiny se však v případě uzavření třídy, příp. školy, ocitají v mimořádné situaci, které na ně klade zvýšené nároky. Doporučujeme zajímat se o situaci žáků i jejich rodičů a respektovat jejich možnosti. Naslouchání a povzbuzení může mít v konkrétní situaci přednost před plánovanými tématy. Kontakt s dětmi by měl být i za těchto mimořádných podmínek takový, aby po ukončení omezení výuky měli žáci chuť se v náboženství opět setkávat.

OVEČKY

Televize NOE od září vysílá každý čtvrtek vpodvečer pořad Ovečky, který je určený pro žáky 1. stupně základních škol. Témata jednotlivých dílů se vztahují k evangeliu nadcházející neděle. Již odvysílané díly můžete shlédnout v archivu televize zde.

 

SEMINÁŘE POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC

Od listopadu plánujeme realizovat vzdělávací semináře Poselství křesťanských Vánoc. Semináře jsou akreditovány MŠMT ČR v systému DVPP.

 

Poselství křesťanských Vánoc – základní řada

Seminář se uskuteční ve středu 4. 11. 2020 od 14.00 do 18.30 h v budově biskupství. Seminářem bude provázet Mgr. Šárka Koflerová, Mgr. Miriam Pasczová a Mgr. Lenka Bakalová. Seminář je připravován ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých.
Plakát ke stažení zde.

Na seminář je zapotřebí se přihlásit do 2. 11. 2020 na  https://www.doo.cz/prihlaska/.

 

Poselství křesťanských Vánoc II

Seminář se uskuteční ve středu 11. 11. 2020 od 14.00 do 18.30 h v budově biskupství. Seminářem bude provázet Mgr. Šárka Koflerová a Mgr. Lenka Bakalová.

Plakát ke stažení zde.

Na seminář je zapotřebí se přihlásit do 2. 11. 2020 na  https://www.doo.cz/prihlaska/.

 

Poselství křesťanských Vánoc III

Seminář se uskuteční ve středu 18. 11. 2020 od 14.00 do 18.30 h v budově biskupství. Seminářem bude provázet Mgr. Šárka Koflerová a Mgr. Lenka Bakalová.

Plakát ke stažení zde.

Na seminář je zapotřebí se přihlásit do 16. 11. 2020 na  https://www.doo.cz/prihlaska/.

 

 

Konání všech akcí je závislé na vývoji epidemie onemocnění Covid-19 a souvisejících opatřeních MZ ČR. O případných změnách budeme informovat na našich webových stránkách www.kpc.doo.cz