Archiv

Těšíme se na vás v novém školním roce!

Přejeme vám i vám svěřeným požehnaný nový školní rok! Ať dokážeme být těmi, kteří ve školách i farnostech svědčí především svým životem o Kristově lásce a milosrdenství a kteří je zprostředkovávají těm, k nimž byli posláni. Přejeme si, ať toto pose...