Archiv

Komunikační platformy pro výuku náboženství distančním způsobem

MŠMT ČR v srpnu školám ve svém manuálu pro tento školní rok doporučilo, aby si pro případ nutnosti výuky na dálku kvůli epidemii covidu-19 stanovily jednotnou platformu a způsob komunikace a zjistily možnosti zapojení dětí. Při výuce náboženství ve š...

Metodické doporučení MŠMT pro vzdělávání distančním způsobem

MŠMT vydalo Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pom...