Archiv

Otevřené supervizní skupiny

Od ledna budou probíhat v jednotlivých děkanátech setkání supervizních skupin. Termín, místo a čas konání supervize naleznete zde. Supervizní setkání nám dává čas a prostor promyslet si, jak prožíváme naši ...

Kurz pro nové učitele náboženství, katechety a další zájemce

Od září 2020 plánujeme ve spolupráci s TF JU znovu otevřít tříletý program celoživotního vzdělávání pro nové učitele náboženství, katechety a další zájemce o studium. Kurz bude probíhat v době akademického roku o sobotách podle předem stanoveného roz...