Archiv

Výročí svatořečení Anežky České a 30 let svobody

12.listopadu si připomeneme třicáté výročí svatořečení Anežky České, pět dní po této události padl v naší zemi komunismus. Do zabezpečené sekce na webu jsme přidali materiál Svatá Anežka a bohatství – metodiku setkání k liturgickému svátku sv. Anežky...

Zabezpečená sekce na webu pro sdílení materiálu

Pro kněze a vyučující náboženství ostravsko-opavské diecéze jsme připravili zabezpečenou sekci, která rozšiřuje veřejně dostupnou databázi materiálů ke stažení pro výuku náboženství a katechezi n...

Otevřená supervizní skupina – Nový Jičín

Prostor podpory, reflexe a doprovázení pro katechety a kněze. Účastníci si zvolí společné téma z těch, s nimiž na setkání přijdou. Přijďte se inspirovat pohledem ostatních a znovu nabýt radost ze své práce. Místem konání je fara v Novém Jičíně. ...

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce náboženství

Jak pracovat ve výuce náboženství s žáky s ADHD? Jak pracovat s žáky s poruchami autistického spektra? Těmto a dalším otázkám se bude věnovat Doc. Petra Potměšilová v rámci svého semináře. Pokud máte ze své praxe dotazy k tématu, můžete je do...

Metodický den pro vyučující náboženství

Metodický den je určen zvláště začínajícím vyučujícím, kněžím i laikům, ale také vyučujícím s praxí, kteří budou nově učit v určitém ročníku nebo ve spojené skupině dětí z různých ročníků. V první části semináře proběhne seznámení s cíli, obsahy a...