Archiv

Otevřená supervizní skupina – Frýdek

Prostor podpory, reflexe a doprovázení pro katechety a kněze. Účastníci si zvolí společné téma z těch, s nimiž na setkání přijdou. Přijďte se inspirovat pohledem ostatních a znovu nabýt radost ze své práce. Místem konání je fara ve Frýdku, ul. Far...

Metodický den pro vyučující náboženství

Seznámení s cíli, obsahy a dostupnými materiály pro výuku náboženství, farní katechezi a přípravu dětí k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie pro začínající vyučující, kněze i laiky pro vyučující s praxí, kteří budo...

Mše svaté s účastí dětí

Přemýšlíte na začátku nového školního roku, jak (jinak) slavit mše svaté s dětmi ve farnosti? Hledáte inspiraci? Přemýšlíte někdy, co je z pohledu liturgických předpisů při mších s dětmi možné a co už je „za hranou“? Na semináři získáte odborný vh...

Adventní kalendář olomouckého katechetického centra

Centrum pro katechezi olomoucké arcidiéze bude i v letošním roce vydávat adventní kalendáře (barevné, formátu A6 s malou magnetkou na zadní stránce). Pokud budete mít o kalendáře zájem, objednejte si je nejpozději do 4. 10. 2019. Cen...

Ohlédnutí za naší činností ve šk. roce 2018/19

Přinášíme přehled naší činnosti v uplynulém školním roce. Můžete se seznámit se statistikami i zavzpomínat na uskutečněné akce.