Archiv

Aktivita „Milión dětí se modlí růženec“

18. října 2019 je možné zapojit děti do mezinárodní modlitební aktivity za jednotu a mír. Tato aktivita organizace Kirche in Not sdružuje děti z různých koutů naší země.  K dispozici je slovenský web, ...

Inspirativní webové stránky a aplikace do mobilního telefonu

Krátká zamyšlení na každý den Mimořádného misijního měsíce vyhlášeného papežem Františkem nabízí aplikace Misijní měsíc říjen 2019. Aplikace potřebuje internetové při...

Byl spuštěn web k Biblickému dni nejen pro děti

V sobotu 9. 11. se uskuteční od 9 hod. v diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Biblický den nejen pro děti. Akce je určena především pro rodiče s dětmi mladšího, i předškolního věku a pro děti základní školy, ale i pro dospělé účast...

Mentoring pro učitele náboženství a katechety – nový videoklip

Od loňského školního roku nabízíme vyučujícím náboženství, kněžím a katechetům mentoring – formu podpory založenou na individuálním přístupu a umožňující hledat řešení „na míru“. Připravili jsme pro vás videoklip, ve kterém se o mentoringu dozvíte ví...

Srozumitelný jazyk víry jako hlavní téma setkání v děkanátech

Od 14. října budou probíhat děkanátní setkání katechetů v jednotlivých děkanátech. Všem vyučujícím náboženství a katechetům zašleme pozvánku e-mailem, zváni jsou také vyučující kněží a další zájemci, kteří pracují v pastoraci. Připravili jsme pro ...