• vzdělávání (1)
  • vzdělávání (2)
  • vzdělávání (3)
  • vzdělávání (4)

Vzdělávání

pro školní rok 2018/2019

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí v systému DVPP a nabízíme vzdělávací akce pedagogům, vyučujícím náboženství a katechetům.

Na vzdělávací akce je nutné se předem přihlásit na Katechetickém a pedagogickém centru,
Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 3172/1, 728 02 Ostrava 1,
a to nejlépe e-mailem kpc@doo.cz, příp. telefonicky: 597 822 200 linka 235, mob. 731 136 051.
Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou zdarma. Pokud není uvedeno jinak, místem konání je budova Biskupství ostravsko-opavského. Cena vícedenních akcí zahrnuje školné, ubytování a stravu.

Tříletý kurz celoživotního vzdělávání Učitelství náboženství akreditovaný MŠMT organizujeme neperiodicky, při minimálním počtu 30 přihlášených. Rok začátku příštího kurzu bude stanoven dle zájmu. Pokud byste měli o studium zájem, můžete se už nyní nezávazně přihlásit na skoflerova@doo.cz. Před otevřením kurzu vám budou zaslány aktuální informace.
Informace o kurzu, který probíhal v letech 2014 –2017 naleznete zde.


Metodický den pro vyučující náboženství
Úterý 25. 9. nebo 23. 10. 2018, 14.00–18.00

Mgr. Markéta Korpasová, ThLic. Petr Smolek a další

Lapbook ve výuce náboženství
Úterý 2. 10. 2018, 15.30–18.00
Mgr. Lucie Wzatková

Řešení konfliktů
Sobota 10. 11. 2018, 9.00–16.00
Mgr. Aleš Bednařík
Místem konání je budova Trendum, o.p.s., Tešínská 236/244, Ostrava-Radvanice

Gaudete et exsultate
Sobota 19. 1. 2019, 9.00–13.00
ThLic. Petr Smolek

Duchovní obnova s Českým katolickým biblickým dílem v Českém Těšíně
Čtvrtek 14. 2. 2019 (18.00) – neděle 17. 2. 2019 (13.00)
Doc. Petr Chalupa, Th.D., PhDr. Marie Klašková

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce náboženství
Sobota 23. 2. 2019, 9.00–14.30
Doc. PhDr. et Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.
AKCE JE ZRUŠENA

Jak vytvořit plakát na farní akci
Sobota 23. 3. 2019, 9.00–16.00
Ing. Pavel Durčak
Místem konání je Biskupské gymnázium v Ostravě, Karla Pokorného 1284/2, Ostrava-Poruba

Využití multimédií v katechezi
Úterý 14. 5. 2019, 15.00–18.30
Mgr. Libor Všetula