• vzdělávání (1)
  • vzdělávání (2)
  • vzdělávání (3)
  • vzdělávání (4)

Vzdělávání

pro školní rok 2018/2019

Katechetické a pedagogické centrum je akreditovaná vzdělávací instituce
v systému DVPP a nabízí vzdělávací akce pedagogům, vyučujícím náboženství a katechetům.

Na vzdělávací akce je nutné se předem přihlásit na Katechetickém a pedagogickém centru,
Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní nám. 3172/1, 728 02 Ostrava 1,
a to nejlépe e-mailem kpc@doo.cz, příp. telefonicky: 597 822 200 linka 235, mob. 731 136 051.
Pokud není uvedeno jinak, semináře jsou zdarma. Pokud není uvedeno jinak, místem konání je budova Biskupství ostravsko-opavského. Cena vícedenních akcí zahrnuje školné, ubytování a stravu.