• vydané materiály (1)
  • vydané materiály (2)
  • vydané materiály (3)
  • vydané materiály (4)

Metodika ke vstupům do výuky ZŠ

VSTui4

ŠKOLA A KŘESŤANSTVÍ
Metodická příručka pro učitele

Autorky Šárka Koflerová, Eva Muroňová
Ilustrace Karolína Marková, Ludmila Tesařová

Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství)

Součástí publikace je CD s pracovními listy pro žáky, powerpointovými prezentacemi a barevnou obrazovou přílohou.

Cena 300 Kč

Témata Vánoce, Velikonoce, Bible a Člověk a křesťanství naleznete zpracovány ve 25 plánech hodin pro různé věkové kategorie žáků základních škol a dva školní projekty na advent.

Obsahy navazují na RVP ZV a v úvodu každé kapitoly jsou uvedeny vazby na vzdělávací oblasti a průřezová témata.

Programy, které jsou v publikaci uvedeny, vznikaly postupně mezi lety 2007 až 2011 a byly realizovány proškolenými lektory formou vstupů do výuky na více než 80 základních školách především v Moravskoslezském kraji.

Objednávky jirkabrauner@gmail.com