• vydané materiály (1)
  • vydané materiály (2)
  • vydané materiály (3)
  • vydané materiály (4)

Materiály pro předškolní děti

abymale

ABY MALÉ BYLO VELKÉ

Náboženská výchova předškolních dětí v mateřských školách i ve farnostech

Text Margot Ederová
Český text Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace českého vydání Karolína Marková
Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství)

Součástí metodického materiálu jsou písně, doprovodné ilustrace, fotografie a obrazové přílohy.
Volné listy v pevné kroužkové vazbě, barevné přílohy, formát A4

Cena 405 Kč

Metodický materiál obsahuje náměty ke 41 setkáním předškolních dětí a rodičů. Program má čtyři části: podzim, zima, jaro, léto.

Program je vytvořen podle zásad a cílů obecné výchovy se zřetelem na výchovu náboženského myšlení člověka a život z víry. Náboženské obsahy, výchova víry, sdílení a vzájemné doprovázení ve víře se v programu přirozeně prolínají.

Cílem programu není mluvit „o Bohu a o Ježíši“, učit děti základní modlitby, učit je znát biblické příběhy a nacvičovat písně k liturgii, ale radovat se z toho, že spolu naplňujeme křesťanské soužití a zprostředkováváme si navzájem křesťanské hodnoty. O Bohu se nemluví jako o někom, kdo se k životu dítěte „přidává odjinud“ jako autorita a je autoritou rodiny potvrzován, ale kdo je v prostoru života přirozeně přítomný jako jeho Tvůrce a děti se jej v procesu výchovy učí odkrývat, objevovat a pojmenovávat.

Více informací na stránkách Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s.

Objednávky jirkabrauner@gmail.com