• vydané materiály (1)
  • vydané materiály (2)
  • vydané materiály (3)
  • vydané materiály (4)

Materiály ke svatým

Eva001ODKUD MÁM JMÉNO?
Metodika ke katechezím o svatých

Kolektiv autorů
Doprovodné ilustrace Karolína Marková, obrazy svatých Jana Richtrová

Složka A4, sešit 85 stran a 10 obrazů svatých

Cena 225 Kč

 

Metodika představuje formou pedagogiky F. Ketta šestnáct světců, jejichž životy k nám dnes promlouvají z dávné i nedávné minulosti, a chce přispět nejen Vojtěchům, Janům, Anežkám nebo Ludmilám k seznámení se s životy svých křestních patronů, ale také všem křesťanům k získání inspirace na jedinečné cestě ke svatosti.

Témata: Slavíme jmeniny, Slavnost Všech svatých, Svatá Anežka, Svatý Benedikt, Svatí Cyril a Metoděj, Svatá Hedvika, Svatý Jan Nepomucký, Svatý Jan Nepomuk Neumann, Svatý Jiří, Svatá Kateřina Alexandrijská, Svatá Ludmila, Svatý Maxmilián Kolbe, Svatý Prokop, Svatý Václav, Svatý Vojtěch, Svatá Terezie z Lisieux, Svatá Tereza z Kalkaty.

Více informací na stránkách Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s.

Objednávky jirkabrauner@gmail.com nebo na www.petrinum.com


zazavrenoubranouZA ZAVŘENOU BRANOU
Legenda o svatém Martinovi pro nejmenší děti

Text Petra Ostermann, Franz Kett
Ilustrace Isolda Moser
Český text Eva Muroňová

Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství) s laskavým svolením Franz Kett – Verlag GSEB, Gröbenzell

Formát A4, součástí publikace je také lucernička.

Cena 190 Kč

Každý rok slaví 11. listopadu svůj svátek všichni Martinové a Martiny. Základ jejich jménu nedal jen římský Bůh války Mart, ale v našem kulturním okruhu především ten, který sice byl vojákem, ale pro službu potřebným odložil zbraně a stal se křesťanem. Právě na památku svatého Martina z Tours se pak v mnohých rodinách, obcích i kostelích slaví svatomartinské posvícení a můžeme si pochutnat na svatomartinské huse, koláčcích nebo vínu.

Poselství o lásce k bližním, která je pro svatého Martina mnohem cennější než meč a vojenská hodnost, je stále aktuální a příběh o tom, jak se Martin rozdělil o svůj plášť, si lidé vypravují po celé generace. Tato obrázková kniha pro nejmenší se k nim připojuje.

Více informací na stránkách Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s.

Objednávky jirkabrauner@gmail.com


mikulasMIKULÁŠ – ČLOVĚK PLNÝ BOŽÍ LÁSKY

Slavíme svátek svatého Mikuláše

Předlohou je sešitek z řady „Religionspäda­gogische Praxis“ vydávané RPA-Verlag Landshut (text Klaus Gräske, obrazy Christine Mahler)
Český text Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace českého vydání Karolína Marková

Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství)

Součástí materiálu je také složka s barevnými volnými listy, formát A4.

Cena 185 Kč

Publikace obsahuje praktické návrhy jak ve farnosti či škole slavit svátek svatého Mikuláše s menší i početnější skupinou dětí a dospělých a jak vrátit svátku původní křesťanské poselství. Svatý Mikuláš není dětem představen jako pohádková postava obklopená anděly a strašícími čerty, ale jako vzor člověka, který ve svém srdci nosí velkou Boží lásku.

Materiál se skládá z metodické příručky, která je rozdělena do čtyř částí. Nejprve jsou teoreticky pojmenována východiska svátku, druhá část se věnuje námětům na setkání určeným mladším dětem, třetí část obsahuje legendy a závěrečná část nabízí návrh slavení mše s dětmi.

Více informací na stránkách Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s.

Objednávky jirkabrauner@gmail.com