• vydané materiály (1)
  • vydané materiály (2)
  • vydané materiály (3)
  • vydané materiály (4)

Materiály ke svátostem

krest

…JEMU NA VÁS ZÁLEŽÍ

Upomínka na přijetí svátosti křtu

Text Eva Muroňová
Ilustrace Karolína Marková
Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství)
Součástí upomínky je také metr pro dítě, formát A4
Cena 75 Kč

Materiál obsahuje upomínku na přijetí svátosti křtu a metr, který mohou rodiče dítěti pověsit na stěnu a zaznamenávat do něj důležité chvíle v životě dítěte od jeho narození přes křest až k jeho prvním krůčkům do školy. Metr obsahuje také jednoduché modlitby a je na něm také volný prostor pro společné fotografie.
Celou upomínku provází motiv slunečnice.

Objednávky jirkabrauner@gmail.com


DNES BUDU TVÝM HOSTEM

Příprava dětí mladšího školního věku ke svátosti smíření a eucharistie

Materiál „Dnes budu Tvým hostem“ se skládá z pracovních listů a metodické příručky, která zahrnuje náměty na třicet na sebe navazujících setkání a obsahuje témata:
– společenství církve zakončené připomínkou křtu
– příprava ke svátosti smíření na základě novozákonních biblických textů
– příprava k přijetí svátosti eucharistie

Program chce doplnit přípravu o rozměr společenství a slavení a jeho předlohou je příprava dětí ke svátostem od sr. Esther Kaufmannové a P. Meinulfa Blechschmidta. Jsou zde nabídnuty nejen setkání dětí, které se připravují, ale také setkání dětí společně s rodiči, setkání rodičů a společné bohoslužby.

Fotografie z farnosti, kde se děti připravují podle tohoto materiálu k svátosti smíření a eucharistie, najdete např. na stránkách farnosti Odry.

Více informací na stránkách Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s.

Objednávky jirkabrauner@gmail.com

Celý komplet (metodika, pracovní listy, sešitky Effatha a Marana tha) stojí 504 Kč.


dnes_budu_tvym_hostemDNES BUDU TVÝM HOSTEM

Metodika

Text Sr. Esther Kaufmannová, P. Meinulf Blechschmidt
Kresby a grafika předlohy Marianne Fackler
Český text Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace českého vydání Karolína Marková
Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství)

Volné listy v pevné kroužkové vazbě, barevné přílohy, formát A4

Cena 350 Kč


PLdnesbuduDNES BUDU TVÝM HOSTEM

Pracovní listy pro děti

Pracovní listy jsou určeny dětem a doplňují program přípravy. Obsahují biblické texty, biblické texty, důležitý výklad, barevné obrázky a písně. Mohou být využity při setkání nebo pro opakování doma. Jejich součástí je také upomínka na první přijetí svátosti smíření a na první přijetí svátosti eucharistie a dva sešitky Effatha a Marana tha.

 

Volné listy ve složce, formát A4

Cena včetně sešitků Maranatha a Effatha 154 Kč


effathaEFFATHA

Slavíme svátost smíření

Sešitek je věnovaný výchově svědomí a prostřednictvím novozákonních biblických textů přibližuje dětem význam a průběh svátosti smíření. Je součástí pracovních listů Dnes budu Tvým hostem, ale můžete si jej objednat i samostatně.

Šitá vazba, formát A6

Cena 30 Kč


maranathaMARANA THA

Slavíme svátost eucharistie

Sešitek přibližuje dětem slavení mše svaté, popisuje její jednotlivé části a jejich význam. Je součástí pracovních listů Dnes budu Tvým hostem, ale můžete si jej objednat i samostatně.

Šitá vazba, formát A6

Cena 30 Kč