• vydané materiály (1)
  • vydané materiály (2)
  • vydané materiály (3)
  • vydané materiály (4)

Materiály k liturgickým obdobím

naplnilsecas

NAPLNIL SE ČAS
Metodika ke katechezím v adventní a vánoční době

Český text Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace a obrazy Karolína Marková a Jakub Němeček

Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství) s laskavým svolením RPA-Verlag Landshut a finanční podporou Renovabis

Součástí metodického materiálu jsou písně, doprovodné ilustrace, fotografie a obrazové přílohy.

Volné listy v pevné kroužkové vazbě, barevné přílohy, formát A4

Cena 340 Kč

V publikaci najdete praktické náměty k době adventní a vánoční, ale také ke svátku Uvedení Páně do chrámu, podněty k oslavě světců v adventu, bohoslužby slova či náměty pro rodinné slavení. Návrhy setkání jsou připraveny pro různé věkové kategorie – od předškolních dětí s rodiči po skupiny dospělých, a to formou Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta.

Více informací na stránkách Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s..

Objednávky jirkabrauner@gmail.com


krizzivotaKŘÍŽ ŽIVOTA

Metodika ke katechezím v postní a velikonoční době

Český text Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace a obrazy Karolína Marková
Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství) s laskavým svolením RPA-Verlag Landshut a finanční podporou Renovabis

Součástí metodického materiálu jsou písně, doprovodné ilustrace, fotografie a obrazové přílohy.

Volné listy v pevné kroužkové vazbě, barevné přílohy, formát A4

Cena 300 Kč

Obsahuje 300 stran metodických návodů, jak prohloubit prožívání postní a velikonoční doby ve společenství dětí i dospělých ve společenství farnosti i ve společenství rodiny. Najdete zde například témata Popeleční středa, Znamení kříže, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, Poslední večeře, několik námětů, jak vést modlitbu Křížové cesty, téma Ježíš vstal z mrtvých, ale také příběh emauzských učedníků nebo námět ke Slavnosti Seslání Duha svatého.

Více informací na stránkách Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s..

Objednávky jirkabrauner@gmail.com


tahvezdanadejeTA HVĚZDA NADĚJE PRO MNE I TEBE JE

Podněty ke katechezi v adventní době

Předlohou je sešitek z řady „Religionspäda­gogische Praxis“ vydávané RPA-Verlag Landshut. Český text Eva Muroňová, Pavla Edita Herciková

Vydal Jiří Brauner (Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství) s laskavým svolením RPA-Verlag Landshut

Součástí materiálu je také CD Ztracené kapely s písněmi, které doprovázejí činnosti v průběhu setkání.

Formát A5, lepená vazba

Cena 96 Kč

Sešitek obsahuje náměty na deset adventních setkání pro děti i dospělé.

Více informací na stránkách Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta, o. s.

Objednávky jirkabrauner@gmail.com