• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Vzdělávání pro pedagogy

Semináře jsou akreditovány Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR v rámci DVPP. Absolventi seminářů obdrží osvědčení. Pokud není uvedeno jinak, jsou zdarma.

Místo konání: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, Ostrava

Přihlášky: Zuzana Pohludková (kpc@doo.cz, 731 136 051).
V případě dotazů se můžete obrátit na garantku projektu Mgr. Šárku Koflerovou (skoflerova@doo.cz, 737 744 118).


VÁNOCE

Poselství křesťanských Vánoc – základní
Seminář o původu a smyslu Vánoc s nabídkou metodických programů Vánoční příběh a jeho poselství, Izrael – země vánočního příběhu Proč máme být k sobě navzájem hodní?
Středa 31. 10. 2018, 10.00–15.00
Mgr. Šárka Koflerová

Poselství křesťanských Vánoc II
Seminář o smyslu Vánoc s nabídkou metodických programů Betlém – dům chlebaVánoce v umění a  …a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Pátek 9. 11. 2018, 9.00–13.00 / Salesiánské středisko volného času Don Bosco Ostrava
Mgr. Šárka Koflerová

Poselství křesťanských Vánoc III
Seminář o smyslu Vánoc s nabídkou metodických programů Cesta za hvězdouVánoce v hudbě aNarodil se bohatý i chudý.
Úterý 4. 12. 2018, 14.00–18.00
Mgr. Šárka Koflerová

VELIKONOCE

Poselství křesťanských Velikonoc – základní
Seminář o původu a smyslu Velikonoc s nabídkou metodických programů Velikonoční příběh a jeho poselství, Izrael – země velikonočního příběhu Je něco silnějšího než smrt?
Středa 20. 2. 2019, 10.00–15.00
Mgr. Šárka Koflerová

Poselství křesťanských Velikonoc II
Seminář o smyslu Velikonoc s nabídkou metodických programů Když jedna cesta zkříží druhouVelikonoce v umění a Kříž – znamení života.
Pátek 22. 2. 2019, 9.00–13.00 / Salesiánské středisko volného času Don Bosco Ostrava 
Mgr. Šárka Koflerová

Poselství křesťanských Velikonoc III
Seminář o smyslu Velikonoc s nabídkou metodických programů Od těžkostí neutíkej, Velikonoce v hudbě Kdo za to může?
Úterý 5. 3. 2019, 14.00–18.00 
Mgr. Šárka Koflerová

Kostel v naší obci
Seminář s širokou nabídkou metodických námětů k vytvoření vlastního projektu seznámení s místním kostelem.
Úterý 7. 5. 2019, 14.00–18.00 
Mgr. Šárka Koflerová


Semináře umožňují rozšířit si znalosti z oblasti křesťanství i získat konkrétní metodické návody, jak téma zprostředkovat žákům v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura nebo průřezových témat Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.