• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Vzdělávání pro pedagogy

Semináře jsou akreditovány Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR v rámci DVPP. Absolventi seminářů obdrží osvědčení. Pokud není uvedeno jinak, jsou zdarma.

Místo konání: Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 1, Ostrava

Přihlášky: Zuzana Pohludková (kpc@doo.cz, 731 136 051).
V případě dotazů se můžete obrátit na garantku projektu Mgr. Šárku Koflerovou (skoflerova@doo.cz, 737 744 118).


Reformační střípky aneb sonda do života a díla Martina Luthera
Přednáška poskytující základní orientaci v době, životě a díle Martina Luthera s reflexí politických, společenských a náboženských souvislostí u příležitosti výročí 500 let od vystoupení Martina Luthera. 
Účastnický poplatek je 150 Kč.
Sobota 16. 9. 2017, 9.00–12.30
prof. PaedDr. ThLic. Martin Weis, ThD.

Bible – kniha života
Seznámení se souvislostmi Bible a evropských kulturních kořenů v metodických programech Bible – radostná zpráva o životě, Bible – jeden z kořenů evropské kultury Bible – kniha tvůrčí inspirace.
Úterý 7.11. 2017, 14.00–18.00
Mgr. Šárka Koflerová

VÁNOCE

Poselství křesťanských Vánoc – základní
Seminář o původu a smyslu Vánoc s nabídkou metodických programů Vánoční příběh a jeho poselství, Izrael – země vánočního příběhu Proč máme být k sobě navzájem hodní?
Úterý 14. 11. 2017, 14.00–18.30
Mgr. Markéta Korpasová

Poselství křesťanských Vánoc II
Seminář o smyslu Vánoc s nabídkou metodických programů Betlém – dům chlebaVánoce v umění a  …a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Úterý 21. 11. 2017, 14.00–18.30 
Mgr. Šárka Koflerová

Poselství křesťanských Vánoc III
Seminář o smyslu Vánoc s nabídkou metodických programů Cesta za hvězdouVánoce v hudbě aNarodil se bohatý i chudý.
Úterý 28. 11. 2017, 14.00–18.00
Mgr. Šárka Koflerová

VELIKONOCE

Poselství křesťanských Velikonoc – základní
Seminář o původu a smyslu Velikonoc s nabídkou metodických programů Velikonoční příběh a jeho poselství, Izrael – země velikonočního příběhu Je něco silnějšího než smrt?
Pátek 23. 2. 2018, 9.00–13.00 / Don Bosco Ostrava
Mgr. Šárka Koflerová

Poselství křesťanských Velikonoc II
Seminář o smyslu Velikonoc s nabídkou metodických programů Když jedna cesta zkříží druhouVelikonoce v umění a Kříž – znamení života.
Úterý 27. 2. 2018, 14.00–18.00 
Mgr. Markéta Korpasová

Poselství křesťanských Velikonoc III
Seminář o smyslu Velikonoc s nabídkou metodických programů Od těžkostí neutíkej, Velikonoce v hudbě Kdo za to může?
Úterý 6. 3. 2018, 14.00–18.00 
Mgr. Šárka Koflerová

Kostel v naší obci
Seminář s širokou nabídkou metodických námětů k vytvoření vlastního projektu seznámení s místním kostelem.
Úterý 24. 4. 2018, 14.00–18.30 
Mgr. Šárka Koflerová


Semináře umožňují rozšířit si znalosti z oblasti křesťanství i získat konkrétní metodické návody, jak téma zprostředkovat žákům v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura nebo průřezových témat Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.