• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Vánoční příběh a jeho poselství

Název: VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A JEHO POSELSTVÍ (první program základní řady)
Cílová skupina: 1.–3. ročník ZŠ
Obsah: Děti jsou formou dialogu a jednoduché dramatizace uvedeny do vyprávění biblického příběhu o narození Ježíše z Nazareta, do kterého se zapojí vytvářením vlastní hvězdy nad Betlémem. Jedním z cílů programu je uvědomit si souvislost příběhu se současností a upevnit vzájemné vztahy dětí ve třídě.
Formy práce: pedagogika celistvé výchovy
Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti nejlépe s kobercem.
Oblast: Člověk a jeho svět
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

v11 v11b v11c

Výběr z evaluací

Vánoční příběh a jeho poselství – velmi zajímavý program, který děti nejen informoval o událostech narození Ježíše, ale děti se mohly aktivně zapojit do děje. Kladně hodnotíme množství zajímavých pomůcek, promyšlených aktivit působících na emoční stránku dětí. Přirozená, laskavá komunikace mezi lektorkou a dětmi, které se mohly vyjadřovat k tématu, byla velice účinná. Děti byly obohacené po všech stránkách. Nakonec si mohly vytvořit svou hvězdu, kterou si „uložily“ do paměti. Program byl ukončen předáním přání svému blízkému, což vedlo děti k zamyšlení nad ostatními a vcítění do druhých lidí. Děkujeme mnohokrát za vnesení duchovního rozměru do naší výuky, potřebujeme to všichni, nejen děti.

ZŠ Dolní Životice

Další evaluace programů Poselství křesťanských Vánoc realizovaných: