• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Proč máme být k sobě navzájem hodní?

Název: PROČ MÁME BÝT K SOBĚ NAVZÁJEM HODNÍ? (třetí program základní řady)
Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Obsah: Děti po úvodní motivaci tvoří pomocí brainstormingu soubor hesel, která se pro ně spojují s Vánoci, všímají si jejich různorodosti i protikladnosti. Pomocí řízené diskuze rozlišují, která z těchto hesel se týkají komerce, lidové a křesťanské tradice. Za pomoci pracovního listu si děti pojmenovávají, co je pro ně osobně o Vánocích nejdůležitější, co vyvolává atmosféru „Vánoc“, a prostřednictvím obrázku zachycujícího vánoční událost a krátkého výkladu si mají uvědomit souvislost křesťanské podstaty Vánoc s touhou po pokoji a štěstí, která je vlastní každému člověku.
Formy práce: diskuze, brainstorming, samostatná práce s pracovním listem a obrazem, výklad
Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti.
Oblast: Člověk a společnost
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
v13c v13b v13

Výběr z evaluací

Program, se kterým pan farář seznámil žáky, byl velmi zajímavý, poutavý a pro žáky srozumitelný. Historie a význam Vánoc v současné době byla žákům přiblížena formou brainstormingu s cílem vytvořit vánoční pohodu ve svých domovech. Byl zdůrazněn fakt, jak v současné době se stávají vánoce pouze komerční záležitostí. Pan farář žáky také zaujal svým klidným vystupováním a zajímavým výkladem.
Tyto hodiny se staly příjemným oživením v uspěchané době. Děkujeme.

ZŠ Ostrava, Gen. Píky

Další evaluace programů Poselství křesťanských Vánoc realizovaných: