• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Cesta za hvězdou

Název: CESTA ZA HVĚZDOU (první program řady III)
Cílová skupina: 1.–3. ročník ZŠ
Obsah: Děti jsou jednoduchou činností a dialogem za pomoci identifikace s postavou krále uvedeny do společného přemýšlení o touze lidí vydat se za něčím, co neznají a chtějí poznat. Vyslechnou vyprávění o putování „králů“ za hvězdou, které je dovedlo do Betléma. Příběh si přisvojí kreativní činností, zopakováním části příběhu vlastními slovy a uslyší o souvislosti tohoto putování se slavením křesťanských Vánoc.
Formy práce: pedagogika celistvé výchovy
Požadavky: Děti musí sedět v kruhu na židlích ve třídě nebo v jiné vhodné místnosti nejlépe s kobercem.
Oblast: Člověk a jeho svět
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

v31c v31b v31

Výběr z evaluací

Program se setkal s ohlasem žáků i učitelů. Navazoval na námi vytvořený ŠVP i na ostatní aktivity spojené s Vánocemi. Učitelé oceňují kreativitu a vstřícnost lektorky.
Všechny kolegyně I. st. velmi kladně hodnotí přípravu programů i samotný profesionální vystupování lektorky.

ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského

Další evaluace programů Poselství křesťanských Vánoc realizovaných: