• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Poselství křesťanských Vánoc

Poselství křesťanských Vánoc – základní řada

Vánoční příběh a jeho poselství (pro 1. až 3. ročník ZŠ)
Izrael – země vánočního příběhu (pro 4. a 5., příp. 6. a 7. ročník ZŠ)
Proč máme být k sobě navzájem hodní? (pro 6. až 9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Poselství křesťanských Vánoc II

Betlém – dům chleba (pro 1. až 3. ročník ZŠ)
Vánoce v umění (pro 4. a 5., příp. 6. a 7. ročník ZŠ)
…a na zemi pokoj lidem dobré vůle! (pro 6. až 9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Poselství křesťanských Vánoc III

Cesta za hvězdou (pro 1. až 3. ročník ZŠ)
Vánoce v hudbě (pro 4. a 5., příp. 6. a 7. ročník ZŠ)
Narodil se bohatý i chudý (pro 6. až 9. ročník ZŠ či odpovídající ročníky víceletých gymnázií)