• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Vstupy do výuky 2015/2016

VSTUPY DO VÝUKY – VELIKONOCE 2016

V době před Velikonocemi vyjížděli proškolení lektoři do škol, které projevily zájem o některý z devíti programů Poselství křesťanských Velikonoc. Celkem 28 lektorů a lektorek navštívilo 38 škol, kde se setkalo s 4 500 žáky.

P3225191 FormatFactoryP3160392 img00004 

Program Kdo za to může? pro žáky 6.–9. tříd byl výborný. Velice kladně hodnotíme celkové zapojení žáků s lektorem i třídním učitelem. Program podpořil sounáležitost žáků ve třídě, velký prostor byl
i pro komunikaci. Žáci se dozvěděli mnoho nových informací a mohli projevit svůj názor a diskutovat o něm s ostatními. Pro příští projekt by byla vhodnější časová dotace 2 vyučovacích hodin.
ZŠ Kozlovice

Také na naší škole proběhly velikonoční vstupy. Vystupování lektorky bylo profesionální, dokázala ve třídě navodit přátelskou atmosféru. Žáci mohli získat informace z oblasti historie, literatury, výtvarného umění, mohli přemýšlet o vztazích mezi lidmi, o smyslu Velikonoc.Tato hodina byla propracovaná, zajímavá a svým obsahem mohla zaujmout různé skupiny žáků.
ZŠ Veřovice

Není to tak dávno, co si mohli žáci naší školy poslechnout biblický příběh o narození Ježíše Krista. Mnozí si pamatovali na toto příjemné předvánoční setkání a tak není divu, že jak žáci, tak vyučující se velmi těšili na velikonoční program. Celý program byl prostoupen dialogy se žáky, žáci neměli bariéru a až na výjimky se aktivně zapojovali do postupného odkrývání tajemství Velikonoc, jejichž význam by pro ně bez realizace těchto programů zůstal možná navždy skrytý. V některých ročnících absolvovali velikonoční vstup také kněží, čehož si velmi ceníme, pro žáky bylo jistě vítanou změnou vidět ve výuce muže a navíc kněze, které tak většina dětí mohla díky realizovaným programům poznat zblízka a přesvědčit se, že jsou to milé, inteligentní osobnosti. Díky této osobní zkušenosti pak mizí zbytečné předsudky vůči křesťanství a církvi. Navíc je pro nás velmi praktické, že se do výuky zapojili místní lektoři, díky čemuž funguje pružná komunikace a vše pak probíhá díky jejich spolehlivosti hladce a bez komplikací.“
ZŠ Nový Jičín, Jubilejní, pracoviště Dlouhá

Více ohlasů ze škol si přečtěte zde.

  Obrázek3 Obrázek1 Obrázek2

Fotografie či zprávy z realizací naleznete např. na těchto odkazech:

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského – 1. stupeň, 2. stupeň
ZŠ a MŠ Bílovec, T. G. Masaryka
ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, Komenského
ZŠ Nový Jičín, Tyršova
MŠ Slunečnice Krnov


VSTUPY DO VÝUKY – VÁNOCE 2015

Proškolení lektoři vyjížděli v prosinci do škol, které projevily zájem o některý z devíti programů „Poselství křesťanských Vánoc“. V tomto roce se zapojilo 38 lektorů a lektorek, kteří se
na 54 školách setkali s téměř 7 000 žáky.

Jakubcovice03 Jakubcovice13 Jakubcovice05

„Vzdělávací programy žáky zaujaly, spolupracovali, vyjadřovali své názory, dojmy a pocity, vše probíhalo v příjemné atmosféře důvěry a vstřícnosti. Náplň hodiny probíhala v souladu s ŠVP naší školy.“ 
ZŠ Třinec

„Děkujeme za tuto aktivitu biskupství, za skvělou faktografickou i metodickou přípravu lektorů. Děkujeme za naše děti – pro mnohé z nich jsou Vánoce jen stromeček, kapr a dárečky, snad jim něco zůstane z křesťanského pojetí tohoto velkého svátku.“
ZŠ Slavkov

Více ohlasů ze škol si přečtěte zde.

Děkujeme a vážíme si ochoty všech lektorů, kteří se do projektu zapojili. Školám, na kterých jsme vánoční programy 2015 realizovali, děkujeme za dobrou spolupráci a těšíme se na další!

Obrázek1 Obrázek3 Obrázek2

Fotografie či zprávy z realizací naleznete např. na těchto odkazech:

ZŠ Bílovec, Komenského – 1. stupeň, 2. stupeň
ZŠ Bílovec, TGM – zpráva, fotografie
ZŠ Dolní Lomná
ZŠ Jindřichov
ZŠ Nový Jičín, Dlouhá
ZŠ Nový Jičín, Tyršova
ZŠ Pstruží
ZŠ Trojanovice
ZŠ Větřkovice
MŠ Slunečnice Krnov