• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Vstupy do výuky 2009/2010

Již třetím rokem systematicky rozvíjíme činnost, která je službou škole a jejím žákům i vyučujícím, a nabízíme pod garancí Mgr. Šárky Koflerové vstupy do výuky a školní projekty s křesťanskými tématy. Některé školy projevují o naše programy zájem již pravidelně.

Pokud vás zajímá naše nabídka, otevře se vám po kliknutí na obrázek „Nabídka na školní rok 2009/2010“ on-line katalog.

Ke vstupům do výuky s křesťanskými tématy se konalo celkem sedm seminářů, letos jsme nově připravili programy Poselství křesťanských Vánoc II, Poselství křesťanských Velikonoc II a Člověk a křesťanství.
Největší zájem jste projevili o nové programy Poselství křesťanských Vánoc II, zúčastnilo se jej 44 zájemců. Prostřednictvím absolventů seminářů bylo realizováno 411 programů na 61 základních školách, kterých se zúčastnilo přibližně 7 700 dětí.


VSTUPY DO VÝUKY – VELIKONOCE 2010

V období kolem Velikonoc jsme nabídli základním školám možnost seznámit žáky s poselstvím těchto křesťanských svátků. Zájem projevilo celkem 36 škol v naší diecézi, kam následně vyjelo 26 lektorů z řad kněží, katechetů a vyučujících náboženství, kteří ve 176 programech oslovili 3 262 žáků. Děkujeme všem lektorům za jejich obětavost, s jakou přicházeli do škol.

V letošním roce jsme kromě již osvědčené řady tří programů „Poselství křesťanských Velikonoc I“ připravili novou řadu „Poselství křesťanských Velikonoc II“ pro tři věkové kategorie žáků, kde děti od 1. do 3. třídy přemýšlely o tom, co se stane, když jedna cesta zkříží druhou, a jak se zkřížily cesty různých lidí s cestou Ježíše. Žáci 4. a 5. tříd se věnovali zobrazování velikonočního příběhu v dějinách umění a žáci 6.–9. tříd diskutovali o různých těžkých životních situacích a co může znamenat, že kříž je znamením života.

A jak hodnotí realizaci vstupů do výuky samotní učitelé či žáci? Přečtěte si ohlasy ze škol.
Ve fotogalerii stránek naší diecéze www.doo.cz si můžete prohlédnout fotografie z metodického dne, na kterém byli zájemci ve velikonočních programech proškoleni.
Základní škola a Mateřská škola Lichnov
Základní škola a Mateřská škola v Dolních Kralovicích


VSTUPY DO VÝUKY – VÁNOCE 2009
Venku ani vločka sněhu a teplota nad nulou, takže nic nenasvědčuje tomu, že se blíží Vánoce. Adventní dobu a zimu připomíná jen výzdoba na oknech školy, do které míříme, a dosavadní šero ranních hodin. Při pohledu do rozsvícených tříd se vkrádá myšlenka, s jakými dětmi se za chvíli setkáme, abychom si vyprávěli, co se stalo před mnoha tisíci lety tak významného, že si to dodnes o Vánocích připomínáme. Vlídné přijetí paní učitelky nasvědčuje tomu, že v této škole je každý vítaným hostem. A už si nás také prohlížejí zvídavé dětské oči mladších žáčků i kriticky zkoumající pohledy těch nejstarších na škole…

Jsme rádi, že jsme se mohli zamýšlet nad smyslem Vánoc spolu s téměř 4 000 žáky, a děkujeme všem 27 lektorům, kteří se podíleli na realizaci programů ve 48 školách.

V letošním školním roce jsme rozšířili nabídku programů k tématu Poselství křesťanských Vánoc o tři nové programy: „Betlém – dům chleba“, který děti prvních až třetích tříd ZŠ seznamuje s biblickým příběhem narození jako s příběhem odehrávajícím se v Betlémě, Domě chleba. Žákům čtvrtých a pátých tříd jsme nabídli program „Vánoce v umění“, který seznamuje s biblickým textem o narození Ježíše a jeho výtvarným vyjádřením ve vybraných dílech. Žáci na druhém stupni ZŠ mohli diskutovat o pokoji a jeho souvislostí s vánočním příběhem v programu „…a na zemi pokoj lidem dobré vůle“. Na školách jsme podle zájmu realizovali tyto tři programy a také tři již tři roky nabízené programy z nabídky Poselství křesťanských Vánoc I.

Přečtěte si zde, jak sami učitelé hodnotili setkání s žáky nad smyslem slavení Vánoc.
Některé fotografie ze škol si můžete prohlédnout např. na stránkách:
Základní školy v Kopřivnici-Lubině,
Základní školy a Mateřské školy v Dolních Životicích,
Základní školy a Mateřské školy v Petrovicích u Karviné,
Základní školy a Mateřské školy ve Frýdku-Místku, Lískovci,
Základní školy a Mateřské školy obce Zbyslavice.