• DGC_7825
  • DGC_5839
  • CHTĚLI BYCHOM NA ZADNÍ STRANU LETÁČKU
  • vstupy079

Vstupy do výuky 2008/2009

letak_poselstvisvatku20082009Ve školním roce 2008/2009 navazujeme na činnost v oblasti přípravy a realizace výukových programů s tématy týkajícími se křesťanství.

Proti loňskému roku je naše nabídka rozšířena o školní projekt „Betlém může být všude“ a „ Živý adventní kalendář“ a v rámci cyklu Osobnosti křesťanství nabízíme vstupy do výuky dějepisu a literární výchovy s tématem svatí Cyril a Metoděj.

Připravené programy jsou určeny všem žákům bez rozdílu vyznání a náboženské příslušnosti a církev tak školám nabízí doplnění jejich školních vzdělávacích programů. Všechny programy plně respektují Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.


VSTUPY DO VÝUKY – VELIKONOCE 2009

V předvelikonočních dnech vyjížděli lektoři mezi děti základních škol, aby s nimi přemýšleli a hovořili o poselství křesťanských Velikonoc. Do příběhu o velikonočních událostech a jeho poselství se v letošním roce zapojilo asi 2 750 dětí ze 34 škol naší diecéze. Konkrétní ohlasy a některá hodnocení škol si zde můžete přečíst. Na stránkách Základní školy a mateřské školy  Zbyslavice najdete fotografie z realizace velikonočních programů.

Těší nás, že se naše vzájemná spolupráce se školami rozvíjí, že již nyní mnoho škol stojí o naši další spolupráci a pro mnoho škol jsme se po dobré zkušenosti stali důvěryhodnými partnery.


VSTUPY DO VÝUKY A PROJEKTY – VÁNOCE 2008
O otevřených dveřích i otevřených srdcí byl advent v těch základních školách, které využily nabídku námi nabízeného výukového programu „Poselství křesťanských Vánoc“. Formou jednohodinového vstupu nebo vícedenního projektu se mohly seznámit s podstatou a důvodem slavení Vánoc zejména děti, které se s křesťanstvím běžně nesetkávají. Výuku realizovali externí lektoři, ale také s chutí a odvahou samotní vyučující školy.

ap3 ap ap2

Během prosince pak vyjelo do 26 škol, které projevily zájem, 18 lektorů z řad vyučujících náboženství a kněží a setkali se asi s 2 300 dětmi. Učitelé i žáci uvítali nejen zprostředkování informací, interaktivní způsob práce s dětmi a osobní přístup, ale také vytvoření příjemné atmosféry. Věříme, že se tímto způsobem daří bourat mnoho předsudků a představ, které byly v minulosti navršeny mezi církev a společnost. Zájem škol i lektorů, kteří jsou ochotni se zapojit a věnovat svůj čas, nás velmi těší. Konkrétní ohlasy a některá hodnocení škol si zde můžete přečíst.

Některé fotografie ze škol si můžete prohlédnout na stránkách Základní školy sv. Zdislavy v Kopřivnici a Základní školy v Dolní Lhotě. Programy Poselství křesťanských Vánoc rovněž využili pracovníci CSVČ sv. Jana Boska v Havířově, kteří zvou děti do svých prostor.


VSTUPY DO VÝUKY – SV. CYRIL A METODĚJ 2009

Během celého školního roku měly školy možnost využít naší nabídky hodinového vstupu pro žáky od 4. třídy ZŠ k osobnosti sv. Cyrila a Metoděje.